LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ (MSC)

 

Enstitü Adı

Fen Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü

Programın Türü

Yüksek Lisans (MSc)

Ana Bilim Dalı

Endüstri Mühendisliği

Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Genel Bilgiler

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programı YÖK ve YÖDAK onaylıdır.

K.K.T.C, Türkiye ve Avrupa yükseköğrenim yeterlilik çerçevelerinde yüksek lisans düzeyi için öngörülen,  bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip, üretim ve hizmet sektörlerindeki işletmelerde ortaya çıkan karmaşık problemler karşısında mevcut sistemleri geliştiren ve yeni sistemler tasarlayan, araştırmacı kimliği ön planda olan mezunlar yetiştirmek programın temel amaçlarındandır. 

Ulusal ve uluslararası alanda ekonomik kalkınmada ihtiyaç duyulan gelişimi sağlamak, sektörlere(üretim,hizmet ...)  öncülük yapabilecek; ihtiyaç duyulan eğitimleri planlayabilecek, koordine edip uygulayabilecek; sektörlere vizyon oluşturabilecek ve akademik sektörlerde öğretim üyesi olarak çalışabilecek, araştırma yaparak bilime katkı sağlayabilecek üst düzey bilgilerle donatılmış yöneticiler yetiştirmek amacını taşımaktadır.

Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programının mezunları,

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi;
  • Üretim sektöründe ilgili alanlarda araştırma-geliştirme birim/ projelerinin yürütücüsü;
  • Üretim ve hizmet sektöründe çalışan şirketlerin yöneticisi

Olarak çalışabilirler

Girne Amerikan Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Programını seçmemde akademik kadronun kalitesi yanında, programın tez aşamasında konu çeşitliliği ve araştırma yapabilme açısından geniş olanaklar sağlaması etkili olmuştur.

Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sayısal veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir.