LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ (MSC)

 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programının  temel amaçları piyasa koşullarında ihtiyaç duyulan, özgün konularda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek tir.

Bu bağlamda piyasa ihtiyaçlarına ve teknolojik gelişimlere paralel olarak araştırma konuları yenilenmekte ve bu konular  bağlamında yeni teknik seçmeli dersler açılarak programın güncelliğini koruması sağlanmaktadır.

Programımız, K.K.T.C Türkiye ve Avrupa yükseköğrenim yeterlilik çerçevelerinde yüksek lisans (master) düzeyi için öngörülen,  bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip mezunlar vermek amacı ile öğretim üyesi profilimize uygun olarak güncellenmektedir. 

Ulusal ve uluslararası alanda ekonomik kalkınmada ihtiyaç duyulan gelişimi sağlamak, sektörlere (enerji,
haberleşme ...)  öncülük yapabilecek; ihtiyaç duyulan bilgi beceri ve yeterliliklere haiz yüksek mühendisler yetiştirilmektedir.

Elektrik Elektronik Mühendisliği master programının mezunları,

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde doktora eğitimlerine devam edebilirler;
  • İlgili alanlarda Araştırma-geliştirme birim/ projelerin de çalışabilirler;
  • İlgili alanlarda çalışan şirketlerin yöneticisi olarak çalışabilirler

G.A.Ü. Elektrik-Elektronik Mühendisliği yüksek lisans programı belirli bir alanda uzmanlaşma sağlayarak iş hayatına avantajlı başlamamı sağlamıştır. 

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sayısal veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli Elektrik-elektronik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir.