FEN VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Girne Amerikan Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin misyonu evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmaktır.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Girne Amerikan Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin misyonu evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmaktır.

Enstitü Adı

Fen Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü

Programın Türü

Doktora (Ph. D.)

Ana Bilim Dalı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Ana Bilim Dalı Başkanı

Assoc. Prof. Dr. Kamil Dimililer

K.K.T.C, Türkiye ve Avrupa yükseköğrenim yeterlilik çerçevelerinde doktora düzeyi için öngörülen, , bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip mezunlar vermek programın temel amaçlarından biridir.

Ulusal ve uluslararası alanda ekonomik kalkınmada ihtiyaç duyulan gelişimi sağlamak, sektörlere(enerji, haberleşme ...)  öncülük yapabilecek; ihtiyaç duyulan eğitimleri planlayabilecek, koordine edip uygulayabilecek; sektörlere vizyon oluşturabilecek ve akademik sektörlerde eğitimçi görevi üstlenebilecek, araştırma yaparak bilime katkı sağlayabilecek üst düzey bilgilerle donatılmış yöneticiler yetiştirmek amacını taşımaktadır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği doktora programının mezunları  ,
- Üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi;
- İlgili alanlarda Araştırma-geliştirme birim/ projelerinin yürütücüsü;
- İlgili alanlarda çalışan şirketlerin yöneticisi
Olarak çalışabilirler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora programına başvuru şartı;

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak;

Farklı alanlarında master derecesine sahip olanlar için ise, uygun görülen bilimsel hazırlık derslerini tamamlamış olmak koşulu aranmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK ve YÖDAK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa tüm ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.

Programdan mezun olacak öğrencilerimizde en az 3.00/4.00 başarı notu aranmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrencilerimize, tez savunmalarını yapmadan önce en az bir tane uluslararası indekslerce taranan makale (tercihen SCI, SCI-Expanded, AHCI, AHCI-Expanded) yayın şartı konulmuştur.

GAU

GAÜ'DEN

HABERLER