LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ

 

Enstitü Adı

Fen Bilimler ve Teknoloji Enstitüsü

Programın Türü

Doktora (Ph. D.)

Ana Bilim Dalı

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Ana Bilim Dalı Başkanı

Assoc. Prof. Dr. Kamil Dimililer

K.K.T.C, Türkiye ve Avrupa yükseköğrenim yeterlilik çerçevelerinde doktora düzeyi için öngörülen, , bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip mezunlar vermek programın temel amaçlarından biridir.

Ulusal ve uluslararası alanda ekonomik kalkınmada ihtiyaç duyulan gelişimi sağlamak, sektörlere(enerji, haberleşme ...)  öncülük yapabilecek; ihtiyaç duyulan eğitimleri planlayabilecek, koordine edip uygulayabilecek; sektörlere vizyon oluşturabilecek ve akademik sektörlerde eğitimçi görevi üstlenebilecek, araştırma yaparak bilime katkı sağlayabilecek üst düzey bilgilerle donatılmış yöneticiler yetiştirmek amacını taşımaktadır.

Elektrik Elektronik Mühendisliği doktora programının mezunları  ,
- Üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi;
- İlgili alanlarda Araştırma-geliştirme birim/ projelerinin yürütücüsü;
- İlgili alanlarda çalışan şirketlerin yöneticisi
Olarak çalışabilirler

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora programına başvuru şartı;

Elektrik-Elektronik Mühendisliği ile ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak;

Farklı alanlarında master derecesine sahip olanlar için ise, uygun görülen bilimsel hazırlık derslerini tamamlamış olmak koşulu aranmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Doktora Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK ve YÖDAK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa tüm ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.

Programdan mezun olacak öğrencilerimizde en az 3.00/4.00 başarı notu aranmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrencilerimize, tez savunmalarını yapmadan önce en az bir tane uluslararası indekslerce taranan makale (tercihen SCI, SCI-Expanded, AHCI, AHCI-Expanded) yayın şartı konulmuştur.