FEN VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Girne Amerikan Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin misyonu evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmaktır.

FEN VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

Girne Amerikan Üniversitesi Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin misyonu evrensel boyutta bilgi üreterek, insanlığın hizmetinde düşünce, bilim ve teknoloji üretimine katkıda bulunmaktır.

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Ekonomi (MS) Tezli/Tezsiz

Ana Bilim Dalı

Ekonomi

Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Tüm Dünyada ekonomik gelişmeleri kavrayıp analiz edebilecek uzmanlar yetiştirmek

Uluslararası düzeyde eğitim programları ile özel sektör ve kamu sektöründe, merkez bankası, ticari bankalar, borsa ve aracı kurumlar, sigorta şirketleri gibi çalışabilecek nitelikli uzman ve üst düzey yöneticiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Tüm kamu ve özel sektörlerin orta düzey yöneticilik gerektiren ekonomi ile ilgili bölümlerine müracaatta bulunabilirsiniz.

Ekonomi Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sayısal veya eşit ağırlık puanından en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi.

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Program YÖK ve YÖDAK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Program ayrıca ECBE tarafından da akredite edilmiştir.

Tezli Ekonomi Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Tezsiz Ekonomi Yüksek Lisans Programı 30 krediden az olmamak koşuluyla en az 10 ders, ve bitirme projesinden oluşmaktadır.

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programımız ayrıca ECBE tarafından akredite edilmiştir.

GAU

GAÜ'DEN

HABERLER