LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Danışmanlık Psikolojisi

 

Enstitü Adı

Graduate School of Social Sciences

Programın Türü

Psikolojik Danışmanlık

Ana Bilim Dalı

Psikoloji

Ana Bilim Dalı Başkanı

 

Uluslar arası bağlamda popüler ve başat enstitülerden sosyal sorumluluğumuzu yansıtan profesyonel çerçevede, bilgi, araştırma ve örenim-öğretimdeki gelişmeleri ve mükemmelliği dönüştürerek tüm dünyadaki öğrenciler ve üstün akademisyenlerden beslenmeyi ve onları aramıza katmayı amaçlamaktadır. Profesyonel bir enstitü olarak, bizler hem bireysel hem de kolektif olarak; psikolojik, felsefi ve dünya dilinde ulusal ve uluslar arası seviyelere dair bilimsel mesleklere hükmeden etik kodlara kendimizi adadık.

Bu uzmanlık alanı hem normal gelişim sorunları hem de fiziksel, duygusal ve zihinsel bozukluklarla alakalı sorunlara yönelttiği inceleme ile oldukça geniş kapsamlı uygulamaları kapsamı içerisine almaktadır. Bu şekilde, öğrenciler sürekli olarak bilimsel teori ve profesyonel uygulama arasındaki bağlantıyı inceleme fırsatını elde etmiş olacaklardır. Bu biraradalığın önemini vurgulamak için, teorik öğrenim ve pratik eğitim, sorgulama ve uygulama süreçleri, programda eş zamanlı olarak sunulmaktadır.

Sosyal Bilimler Yüksek Okulu mezunlarımızı, teorik, araştırmacı ve pratik açıdan, en önemlisi de çok kültürlü toplumlar içerisinde çalışmanın gerektirdiği hassasiyetle, akademik ve hizmet sektörlerinde en yüksek standartlarda çalışabilmeleri için hazırlamanın ne kadar önemli olduğunun bilincindedir.

Kesinlikle korkmadan tercih yapılabilinecek bir bölüm. Ben Uygulamalı Sosyal Psikoloji Yüksek lisans bölümünden birçok kazanımlarla mezun oldum. İyi ki GAÜ’yü tercih etmişim.

Aliye Ateş

Danışmanlık Psikolojisi Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı eşit ağırlık puanından en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli Danışmanlık Psikolojisi Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders, 1 staj, 1 seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir.