LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ (MSC)

 

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programının  temel amaçları piyasa koşullarında ihtiyaç duyulan, özgün konularda uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek ve akademisyen olarak eğitsel kurumlarda görev alacak  elemanların gelişimine katkı sağlamaktır.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programdan mezun olan öğrencilerimiz değişik işletme alanlarında faaliyat gösteren kurumsal sektörlerde uzman eleman olarak çalışmaya başlamıştır. Ayrıca bazı mezunlarımız, değişik ülkelerde akademisyen olarak kendilerini yetiştirmek maksadı ile doktora programlarına kayıt yaptırmış ve bazıları bu programlardan mezun olmuşlardır.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, YÖK ve YÖDAK onaylı olup,  2002-2003 öğretim yılı Güz döneminde  öğrenci kabulüne başlamıştır.

Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programının mezunları  ,

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde araştırma görevlisi;
  • İlgili alanlarda Araştırma-geliştirme birim/ projelerinin yürütücüsü;
  • İlgili alanlarda çalışan şirketlerin bölüm şefi

Olarak çalışabilirler

GAÜ Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programını seçmemde, sunulan yüksek eğitim standardının yanısıra akademik kadronun kalitesi etkili olmuştur.

Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sayısal veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir.