LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ

 

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı YÖDAK onaylı olup,  2002-2003 öğretim yılı Güz döneminde  öğrenci kabulüne başlamıştır.

K.K.T.C, Türkiye ve Avrupa yükseköğrenim yeterlilik çerçevelerinde doktora düzeyi için öngörülen bilgi, beceri ve yeterliliklere sahip mezunlar vermek programın temel amaçlarından biridir. 

Bilgisayar Mühendisliği doktora programının mezunları  ,

  • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde öğretim üyesi;
  • İlgili alanlarda Araştırma-geliştirme birim/ projelerinin yürütücüsü;
  • İlgili alanlarda çalışan şirketlerin yöneticisi

Olarak çalışabilirler

GAÜ Bilgisayar Mühendisliği doktora programı öğrencinin ilerlemek istediği alanda seçimlerini hür bir şekilde yapmasına olanak vermekte ve kişisel insiyatifi desteklemektedir.

Bilgisayar Mühendisliği Doktora programına başvuru şartı;

Bilgisayar Mühendisliği ve ilgili alanlarda yüksek lisans derecesine sahip olmak;

Farklı alanlarında master derecesine sahip olanlar için ise, uygun görülen bilimsel hazırlık derslerini tamamlamış olmak koşulu aranmaktadır.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Yüksek Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sayısal veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak 

- İngilizce Yeterlik puanı (Dil sınavı bilgileri için ana sayfada bulunan Kurallar ve Yönetmelikler`e bakınız), 

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Bilgisayar Mühendisliği Doktora Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla yedi ders, bir seminer, yeterlik sınavı ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili İngilizce`dir. Programa tüm ülke vatandaşları kayıt yaptırabilir.

Programdan mezun olacak öğrencilerimizde en az 3.00/4.00 başarı notu aranmaktadır.

Programdan mezun olacak öğrencilerimize, tez savunmalarını yapmadan önce en az bir tane uluslararası indekslerce taranan makale (tercihen SCI, SCI-Expanded, AHCI, AHCI-Expanded) yayın şartı konulmuştur.