LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi (MA)

 

Enstitü Adı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Programın Türü

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans

Ana Bilim Dalı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi

Ana Bilim Dalı Başkanı

Yrd.Doç.Dr.Mustafa Apak

Girne Amerikan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Yüksek Lisans programı daima yükselen trendde eğitim kalitesi sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçla farklı mesleki kurumlarla işbirliği içinde olmayı yararlı görmektedir.İlke hedefi olarak bir yandan durmadan gelişen bilimin pozitif sonuçlarını topluma aktarılması, diğer yandan da  kurumsal işbirlilleri sayesinde yeni uygulamalar ve araştırmalarda bulunarak mevcut bilgiye yeni görüşlerin eklenmesini sağlamak ve vizyonumuzu daha da genişletmektir.

Beden Eğitimi  ve Spor Öğretimi Yüksek Lisans  programı çağdaş sportif kurum ve organizasyonlar  ile toplumsal yaşamın önemli yanını oluşturan sportif aktivite ve organizasyonlar için bilimsel donanımlı eğitici, yönetici ve liderlerlik özelliklerine sahip olacak uzmanları yetiştirmektir. Sektörde öne çıkan ihtiyaçlar ve rekabet ortamı için iyi yetişmiş, geniş donanımlı öğrenciler olarak, sizlere sunmaya çalıştığımız eğitim ve gelişim olanakları ile meslek yaşamınıza hazırlamaktır. Sektörün gereksinimi olan personel kaynağı olarak yaşam ve iş kariyerinizin hedefleri gerçekleşecektir.

Bu program mezunları, KPSS veya ilgili sınavlardan gereken puanı almaları durumunda MEB tarafından atanabilirler. Ayrıca gerekli sınavları geçmeleri durumunda üniversitelerde akademik hayatlarına devam edebilirler.Ayrıca üst derece programlarına geçiş açısından Beden Eğitimi ve Spor öğretimi anabilim dalında doktora eğitimine devam etmeleri mümkündür.

Beden eğitimi ve spor öğretimi yüksek lisansımdaki akademik kariyerime başlamamım sebeblerinden biri Girne Amerikan Üniversitesinin Spor Yüksekokulunun vermiş olduğu nitelikli eğitimin bana mesleki kariyerimde faydalı olacağını düşünüyürum. Bu master çalışması sayesinde mesleğimde uluslararası arenada daha rahat varolabileciğime inanıyorum.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Yüksek Lisans programına lisans mezunları kabul edilmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler;

- Lisans diploması ve not dökümü,

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından ALES sınavı sözel veya eşit ağırlık puanının en az 55 puan almış olmak,

- Kimlik kartı fotokopisi

Programa kabul edilen öğrencilere gerektiğinde bilimsel hazırlık programı uygulanmaktadır.

Tezli Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Yüksek Lisans Programı 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer ve tez çalışmasından oluşmaktadır. 

Program YÖK onaylı olup eğitim dili Türkçe`dir.