BEŞERİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Danışmanlık Psikolojisi - Psikoloji Yüksek Lisans Programı

 

 Danışmanlık Psikolojisi

Psikolojik Danışmanlık farklı semptomlar gösteren hastalara terapi amaçlı tedavi vermeyi amaçlayan bir biilm dalıdır. Bu alan, psikoloji içerisinde, bireyin ömrü boyunca karşılaşabileceği duygusal, sosyal, mesleki, eğitimsel, sağlık, gelişimsel ve örgütsel sorunların kişisel ve kişiler arası işleyişini kolaylaştırmayı sağlayan en geniş alandır. Sosyal Bilimler Yüksek Okulu mezunlarımızı, teorik, araştırmacı ve pratik açıdan, en önemlisi de çok kültürlü toplumlar içerisinde çalışmanın gerektirdiği hassasiyetle, akademik ve hizmet sektörlerinde en yüksek stardartlarda çalışabilmeleri için hazırlamanın ne kadar önemli olduğunun bilincindedir. Bu uzmanlık alanı hem normal gelişim sorunları hem de fiziksel, duygusal ve zihinsel bozukluklarla alakalı sorunlara yönelttiği inceleme ile oldukça geniş kapsamlı uygulamaları kapsamı içerisine almaktadır. Bu şekilde, öğrenciler sürekli olarak bilimsel teori ve profesyonel uygulama arasındaki bağlantıyı inceleme fırsatını elde etmiş olacaklardır. Bu biraradalığın önemini vurgulamak için, teorik öğrenim ve pratik eğitim, sorgulama ve uygulama süreçleri, programda eş zamanlı olarak sunulmaktadır.BİLGİLERDERSLER

Psychological Counseling

 1st Year

 Fall Semester

 

CPSY551 Psychopathology/Differential Diagnosis                                           

CPSY552 Overview of Psychotherapeutic Approches

CPSY553 Clinical Interviewing, Assessment, and Treatment Planning                                                                 

CPSY530 Legal/Ethical Issues                               

CPSY562 Practice Management                                                                                                                                                                 

Spring Semester

CPSY554 Humanistic Therapy

CPSY555 Family/Group Therapy/ Organizational Dynamics

CPSY556 Solution-Orinted Therapy                               

CPSY557 Cognitive Behavioral Therapy

CPSY582 Supervised Psycho-therapy Training

 2nd Year

 Fall Semester & Spring Semester                                                

 CPSY588 One-Year Full-Time Internship with Formal Supervision

CPSY590 Master’s Thesis

 

CPSY551  Psychopathology/Differential Diagnosis

Review of DSM-IV-TR criteria of major psychiatric disorders, special challenges in differential diagnoses, ethical issues in use of diagnostic information, and recommended therapeutic approaches.

 

CPSY552  Overview of Psychotherapeutic Approaches

Examination of the major approaches to psychotherapy practice, covering theory, techniques, and empirical support, including new developments in the field.

                  

CPSY553  Clinical Interviewing, Assessment, and Treatment Planning                                                    

Practical training in different approaches to conducting clinical interviews, diagnostic issues, and planning treatment with clients including issues such as extent of treatment and evaluation of results.

 

CPSY530  Legal/Ethical Issues                                        

Overview of ethical issues in clinical practice, as well as in research including designing, conducting, and presenting scientific research, covering such issues as treatment of subjects, informed consent, confidentiality, and scope of practice.  Examination of ethics in professional work, including analysis of case studies, and discussion of ethical issues on the forefront of applied science.

 

CPSY562  Practice Management                                         

Practical training in how to manage a clinical practice, in a private setting or in a clinic, including such skills as managing client load, consultations with other practitioners, administrative office and financial procedures, media issues, as well as self-management and personal lifestyle issues.

 

CPSY554  Humanistic Therapy                                         

In-depth theoretical examination and practical procedural training in humanistic approaches to psychotherapy practice, including diagnostic suitability, therapist and methodology variables.

 

CPSY556  Solution-Oriented Therapy                           

In-depth theoretical examination and practical procedural training in solution-oriented therapy, including diagnostic suitability, therapist and methodology variables.

 

CPSY557  Cognitive Behavioral Therapy

In-depth theoretical examination and practical procedural training in cognitive therapy, behavior therapy, and cognitive-behavior therapy, including diagnostic suitability, therapist and methodology variables.

 

CPSY555  Family/Group Therapy/ Organizational Dynamics

In-depth theoretical examination and practical procedural training in major approaches ot family therapy, including diagnostic suitability, therapist and methodology variables.  Practical training in managing various types of therapy groups, and major issues in organizational dynamics.

 

CPSY582  Supervised Psychotherapy Training
 CPSY588  One-Year Full-Time Internship with Formal Supervision

 CPSY590  Master’s Thesis

KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
CPSY530  Legal / Ethical Issues  3 0 3 0
CPSY551  Psychopathology / Differential Diagnosis  3 0 3 0
CPSY552  Overview of Psychotherapeutic Approaches  3 0 3 0
CPSY553  Clinical Interviewing Assessment and Treatment Planning  3 0 3 0
CPSY562  Practice Management  3 0 3 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
CPSY554  Humanistic Therapy  3 0 3 0
CPSY555  Family / Group Therapy / Organizational Dynamics  3 0 3 0
CPSY556  Solution-oriented Therapy  3 0 3 0
CPSY557  Cognitive Behavioral Therapy  3 0 3 0
CPSY582  Supervised Psychotherapy Training  3 0 3 0
Toplam 15 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
CPSY588  One-year Full-time Internship with Formal Supervision  0 0 0 0
CPSY515  Master's Thesis  0 0 0 0
Toplam 0 0
KOD DERSİN ADI T U K AKTS Ön Koşul Syllabus
CPSY588  Continuous Internship  0 0 0 0
CPSY515  Master's Thesis  0 0 0 0
Toplam 0 0