ÇEVRE PROBLEMİ, SADECE TEKNOLOJİ VE YASALAR İLE ÇÖZÜLEBİLECEK BİR PROBLEM DEĞİLDİR

Tarih: 13/02/2018

Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez, çevre eğitiminin köklerinin, doğayı ve doğal kaynakları koruma eğitimine dayandığını belirterek, çevre bilincinin okullarda geleneksel fen öğretim programları ile gerçekleşemeyeceği ve bunun söz konusu bilincin uyandırılmasında oldukça yetersiz olduğunu söyledi.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi  Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Suzan Sönmez, çevre eğitiminin önemi hakkında yaptığı açıklamaların devamında ise şunlara değindi;

 “Çevre, belirli bir zamanda dolaylı ya da dolaysız olarak kişiyi etkileyen ferdin maddi, manevi gelişmesini ve yaşam koşullarını belirleyen biyolojik, coğrafi ve toplumsal etkenlerin tamamıdır. Çevre eğitiminin kökleri doğayı ve doğal kaynakları koruma eğitimine dayanmaktadır. Çevre eğitimi, toprak, su, orman gibi doğal kaynakları geliştirme ve korumaya ilave olarak biyosfer, biyomlar ve ekosistemleri içine alacak şekilde tüm çevreyi korumak ve iyileştirmek üzere odaklanmıştır. Zaman içinde çevre eğitimi, dünya vatandaşlarını çevre hakkında bilgilendirmekten öte gidip onları çevre yönetiminde becerileri ve gönülleri olan katılımcılar haline getirmeyi amaçlamaktadır” dedi.

Sönmez: “Çevre Bilinci, Okullarda ki geleneksel Fen Öğretim Programları ile Gerçekleşemez”

Yrd.Doç.Dr. Suzan Sönmez, Çevre problemlerinin sadece teknoloji veya yasalarla çözülebilecek bir problem olmadığını, bireylerin değişimi ile çevre problemlerinin de değişim göstereceğine dikkat çekti.Çevre eğitiminin okulöncesi dönem ile başlayıp ortaöğretim ile şekillenip ve üniversite ile son bulduğunu belirtti.Çevre bilincinin okullarda geleneksel fen öğretim programları ile gerçekleşemeyeceği ve bunun söz konusu bilincin uyandırılmasında oldukça yetersiz olduğunu söyledi. Çevre bilincinin kazandırılması amacıyla okulöncesinden yükseköğretime kadar tüm eğitim kademelerinde çevre eğitiminin verilmesinin oldukça önem taşıdığının altını çizdi.
Akreditasyonlar


İletişim