Servisler > Formlar > Lisans Üstü Başvuru Formu

Lisans Üstü Başvuru FormuÜniversite Seviyesinde Eğitim ve Diplomalar (sondan başa doğru) :
* Eğer not belgesi (transkript) / diplomada belirtilen genel not ortalaması 4.00 üzerinden değil ise, ilgili üniversitenin kayıt-kabul işlerinden sorumlu biriminden sağlanacak olan bir Karşılaştırmalı Not Çizelgesi bu başvuru formuna eklenmelidir. Bilgi için Başvuru İşlemleri ve Gerekli Bilgiler kısmına bakınız.
Sadece Transfer Başvuruları İçin: ( Girne Amerikan Üniversitesi İçi Transfer Dahildir)
İngilizce Bilgisi :
(Aşağıda verilen bilgiler belgelenmek zorundadır.) (Eğitim dili Türkçe olan programlar için bu kısım gerekli değildir.)
İngilizce Sınavı Alındığı Tarih / (Gün/Ay/Yıl) Puan
TOEFL
IELTS
KPDS
ÜDS
GAU Yeterlik Sınavı
Diğer
Akademik Yeterlik Sınav Sonuçları (varsa):
Sözel Sayısal Eşit Ağırlıklı
ALES
Verbal Quantitative Analytical
GRE
Diğer (Lütfen Belirtin)
 
 
 
Referanslar (Üç İsim)
İsim Ünvan Adres Telefon E-Mail
Kabul / Ret Yazısı Bildirim Şekli
Başvurunuzun sonucu adresinize resmi bir yazı ile bildirilecektir. Buna ilaveten, eğer isterseniz, aşağıdan seçeceğiniz yöntemlerden biri ile de sonuç tarafınıza bildirilebilir:
Başvuru Süreci ve Gerekli Belgeler
Başvurunuzunn işleme alınabilmesi için aşağıdaki belgelerin şu adrese eksiksiz olarak başvuruların son gününe kadar şahsen veya posta ile teslim edilmesi gerekmektedir:

Lisans Üstü Programı, Öğrenci İşleri Müdürlüğü,
Girne Amerikan Üniversitesi
Üniversite Yolu, Girne (KKTC) via Mersin-10, Turkiye
ÖNEMLİ
Başvuru zarfınız/dosyanıza aşağıdaki belge/bilgileri gösterilen sıra ile eklemeyi unutmayınız:

Eksiksiz olarak doldurulmuş imzalı ve tarihli bir başvuru formu (elinizdeki bu belge)
Ekli belgelerin listesi
Üniversite seviyesinde alınmış tüm dersleri gösteren bir “resmi” not belgesi (transkript)
Karşılaştırmalı Not Çizelgesi (Not belgesinde (transkript) genel not ortalaması 4.0 üzerinden değil ise)
Üniversite veya eşdeğer kurumlardan alınan diplomaların noter tasdikli fotokopileri (Kabul sonrası kayıt sırasında aslı istenir).
İngilizce (TOEFL veya eşdeğeri) ve Akademik (ALES, GRE) yeterlik sınavlarının sonuç belgeleri (14. ve 15. sorulara bakınız)
Üç referans mektubu (GAÜ mezunları için geçerli değildir)
Soru 20 ve 21’de belirtilen belgeler
Pasaport / kimlik kartınızın fotokkopisi
Eksiksiz olarak hazırlanmış bir Özgeçmiş (CV)
İki adet vesikalık resim (yaklaşık 6 cm x 5 cm)
Başvurulan programa has belgeler: Mühendislik veya İşletme ( Yüksek lisans ve doktora)


Başvuru Sahibinin Eklemek İstediği İlave BilgilerAkreditasyonlar


İletişim