FACULTY OF MEDICINE

Laboratories & Emergency Action Plan

Laboratories & Emergency Action Plan
Histoloji - Embriyoloji - Patoloji Laboratuvarı 
 
Mikrobiyoloji Laboratuvarı  Biyokimya ve Farmakoloji Laboratuvarı  
Anatomi LaboratuvarıAnatomi LaboratuvarıAnatomi Laboratuvarı
DerslikDerslikDerslik
KütüphaneTıbbi Biyoloji, Biyofizik ve Fizyoloji Laboratuvarı  Kütüphane

Mikrobiyoloji LaboratuvarıGİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ACİL DURUM

EYLEM PLANI

 

 

 

Tarih                                 : 01.1.2022

Geçerlilik Tarihi               : 01.1.2024

 

 

 

 

 

Hazırlayan:     Prof. Dr. Ali Ünyayar

 GAÜ Tıp Fakültesi Dekanı

 

Onaylayan:            Prof. Dr. Ali Ünyayar

İŞVEREN / VEKİLİ: GAÜ tıp Fakültesi Dekanı

 

 


 

 

1. AMAÇ

Kuzey   Kıbrıs   Türk    Cumhuriyeti   Cumhuriyet’ i   14    Temmuz   2008   tarihli    “İş   Sağlığı   ve    Güvenliği   Yasası gereğince ” hazırlanan acil eylem planı çevreyi ve insan sağlığını etkileyebilecek potansiyel ve beklenmedik durumlara karşı önceden hazırlıklı olmak ve acil durum oluştuktan sonra çıkabilecek riskleri en aza indirgemeye yönelik yapılacak faaliyetlerin, metotların ve sorumluların belirlenmesini sağlamak.

 

2. KAPSAM

İşyerinin tamamını, tüm çalışanları, ziyaretçileri, misafirleri ve yakın çevresini kapsar.

 

3. HEDEF

Acil durumlarda meydana gelecek can ve mal kaybını en aza indirmektedir.

 

4. ACİL DURUM TANIMLARI VE ETKİLERİ

Yönetimin acil müdahalesini ve olayı kontrol altına alıp sonlandırmak için gerekli kaynakların olaya dahil edilmesini gerektiren durumlar aşağıda sıralanmıştır.

 • Yangın
 • Patlama
 • Sabotaj ve terör eylemleri
 • Deprem
 • Savaş
 • Sel ve su baskınları
 • Zehirli veya korozif gaz ve sıvıların dağılması
 • İş kazaları
 • Salgın hastalıklar

 

Meydana gelebilecek bu acil durumların sonuçları

 • Ciddi yaralanma ve ölümlere
 • Saha içi veya dışı ciddi mal ve malzeme hasarlarına
 • İşin devamlılığını tehdide
 • Şirket varlığını tehdide
 • Ciddi çevresel hasarlara neden olabilir.

 

 

5. ACİL DURUM UYARISININ (ALARMININ) VERİLMESİ

Herhangi bir acil duruma maruz kalan ve/veya zarar görmediği durumlarda acil durumu gören herhangi biri; ilk müdahale için bulunduğu yerde varsa telefon veya telsizle, yoksa koşarak ilk amirine haber verecektir. Haberi alan ilk amir de, İş Güvenliği yöneticisine (Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi) ve/veya acil durum ekip amirine durumu bildirecektir.

 

6. ACİL DURUM TALİMATLARI

A. YANGIN DURUMU

İş yerinde herhangi bir yangın çıkması durumunda yangını ilk gören kişi en az üç kez yüksek sesle "YANGIN VAR" diye bağıracak, ikaz düğmeleri ile acil durum ikaz sistemini çalıştıracak, ilgili birim amirine haber verecektir ve şartlar uygunsa aşağıda sıralananları yapacaktır.

 • Çevrenizde çalışan işçileri uyarın.
 • Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan yangına en yakın yangın söndürücülerle ilk müdahaleyi yapın.
 • Elektrik yangınlarında kesinlikle su kullanmayın.
 • Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan yangının büyümesine neden olabilecek çalışan makine ve ekipmanları durdurup gerekli emniyetini alın.
 • Yangın bölgesine gelen iş yeri yangın söndürme ekibine olay ile ilgili bilgi verin ve ekip üyesi değilseniz olay yerinden uzaklaşın.
 • Tahliye emri verilmesi durumunda, ekip üyesi değilseniz derhal "ACİL TOPLANMA BÖLGESİNE" gidin.
 • Kendi can güvenliğinizi tehlikeye atmadan kıymetli dosya, evrak ve parlayıcı patlayıcı maddeleri olay yerinden uzaklaştırın.
 • Acil Toplanma Bölgesine giderken panik yapmayın ve telaşa kapılmayın.
 • Acil Toplanma Bölgesine giderken tahliye için ayrılmış yolları kullanın.
 • İşyeri veya acil durum yönetimince verilecek işe dönün emrine kadar çalışmayın.

 YANGIN EYLEM PLANI

 

 

B. İŞ KAZASI DURUMU

 

 • Bir kişinin ciddi yaralandığını veya tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyduğunu gördüyseniz iş yeri ilk yardım ekibine haber veriniz veya verdiriniz.
 • İlk yardım eğitim ve bilginiz varsa ilk yardım ekibi veya sağlık ekipleri gelinceye kadar gerekli ise ilk yardım yapınız.
 • İş güvenliği yöneticisine (Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi), ilk amirinize veya  ilk yardım ekibine ulaşamadıysanız derhal sağlık kurumuna haber veriniz.
 • Sağlık kurumuna bulunduğunuz adresi açık bir şekilde bildiriniz.
 • Yaralının veya hastanın durumunu kısaca tarif ediniz.
 • Yarılı veya hasta sayısını söyleyiniz.
 • Gerekirse ilk yardım ekibi veya sağlık görevlilerine yardımcı olunuz.

                 

 C. DEPREM DURUMU

 

 • Deprem olduğunu anladığınızda bina içerisinde bulunuyorsanız ve çıkışa çok yakın bir noktada iseniz dışarı çıkarak acil toplanma bölgesine gidin.
 • Dışarı çıkamıyorsanız sallantı tamamlanıncaya kadar;
 • Büroda çalışıyorsanız başınızı koruyarak çelik dolapların önüne, masanın altına veya bina kolonlarının yanına çökün.
 • Bina dışında iseniz binalardan ve elektrik direklerinden uzak durun.
 • Çömelme işlemini kollarınızı başınızın üstüne koyup, ana karnında duran bebek vaziyetinde yapın.
 • Yukarıdan bir şey düşme tehlikesi olan noktalardan uzak durun.
 • Pencere veya balkonlardan atlamayın.
 • Araba içerisinde iseniz arabayı açık bir alana sürün ve orada kalın.
 • Köprülerden alt geçitlerden uzak durun.
 • Deprem sırasında mümkünse tehlike yaratacak makineleri durdurun.
 • Deprem sırasında mümkünse basınçlı kaplara ait tüplerin vanalarını kapatın.
 • Deprem sırasında mümkünse tehlikeli olabilecek çalışan ekipmanların enerjilerini kapatın.
 • Sallantı bittiğinde panik yapmadan acil toplanma yerine gidin.

 

Her nerede olursanız olun, zeminin şiddetle hareket etmesi olasılığına hazır olun. Örtünün, kendinizi sağlam bir nesnenin korumasına alın. Bunu yapamıyorsanız, yere çökün, başınızı ve yüzünüzü koruyacak biçimde kapanın. İlk sarsıntıyı izleyecek diğer sarsıntılara da hazır olun.

 


 

 

D. SEL BASKINI DURUMU

 

 • Su yatağı veya çukur bölgeleri hemen terk edin.
 • Hızla akan 15-20 cm derinlikteki suyun bir insanı devirebileceğini akıldan çıkarmayın!
 • Ev yada işyerinizi boşaltmanız gerekiyorsa Elektrik, doğalgaz vb.. kapatın
 • Su ile kaplanmış yollara girmeden önce yolun derinliğini kontrol edin.
 • İş yeri veya evin dışındaysanız hemen yüksek bir yere çıkın.
 • Dibi görülmeyen hiçbir sel suyuna yürüyerek yüzerek yada arabayla girmeyin.
 • Asla sel suyu içinde araba kullanmayın, ölümlerin %80’inin araç içinde olduğunu                      unutmayın!
 • Sel çantanızı ve acil durumda kullanmak için hazırlandığınız malzemeleri yanınıza alın.
 • Aracınızı selden etkilenmeyecek bir yere çekin.

 

 

E. KİMYASAL MADDE SIZINTISI DURUMU

 

 • Gerekirse acil durum ikazı verin veya verdiriniz ve ilk amirinize veya İş Güvenliği yöneticisine (Sağlık ve Güvenlik Temsilcisi) haber veriniz.
 • Eğer sızan veya dökülen madde parlayıcı özellikte ise ona yakın ısı kaynaklarını bölgeden uzaklaştırın.
 • Tehlike oluşturan madde hakkında bilgi sahibi iseniz ve güvenliğinizi tehlikeye atmayacaksanız mümkünse sızıntıyı kaynağında (musluğun veya vananın kapatılması vb ) engelleyiniz.
 • Maske, eldiven, gözlük vb malzemeler kullanarak ve kendinizi tehlikeye atmadan sızıntının yayılım alanını bariyerlerle çevirerek dağılmasını engelleyiniz.
 • Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda (MSDS) yazılı esaslara göre kimyasalın tehlikelerini izole etmek için (havalandırma, soğutma vb) gerekli tedbirleri alın.
 • Kimyasalın malzeme güvenlik bilgi formunda yazılı esaslara göre gerekli tedbirleri alarak mümkünse temizleme işlemi yapın.

F. SABOTAJ DURUMU

Sabotajlar genelde yapılış tarzına göre ve kullanılan malzemeye göre ikiye ayrılırlar:

a- Aktif Sabotajlar:

 • Yangın
 • Patlayıcı Madde
 • Mekanik
 • Bakteriyolojik ve Kimyasal

b-  Pasif Sabotajlar:

 • Fikri
 • Psikolojik

 

Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirleri

 

 • Tüm işyerinin dışı korunmalıdır.
 • Tüm işyerinin içi ve dışı aydınlatılmalıdır.
 • Tüm işyerinde gece ve gündüz güvenlik personeli bulundurulmalıdır.
 • Gerekli alarm sistemleri kurulmalıdır.
 • Gerekli ve icap eden telli veya telsiz haberleşme sistemi kurulmalıdır.
 • Gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır.
 • Giriş-Çıkış adeti en az düzeye indirilmeli ve kapılar kontrol altında bulundurulmalıdır.
 • Yangın ikaz, ihbar ve söndürme sistemleri kurulmalıdır.
 • Zeminden düşük seviyede olan yer pencerelerinde gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır.
 • Sabotaja elverişli olmaları nedeniyle özellikle patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı madde yükleme, nakliye, boşaltma ve kullanımda gerekli hassasiyet gösterilmelidir.
 • Tüm işyerlerine geliş gidişler kontrol altında tutulmalıdır. Büyük ve merkezi birimlerde kimlik sorulmalı, gerektiğinde kayıt tutulmalıdır.
 • Yapılacak eğitimlerle personel bilinçlendirilmelidir.


7. OLAYLARA MÜDAHALE ŞEKİLLERİ VE AŞAMALARI

 

A. ÖNLEME VE ENGEL OLMA:  İşyeri bünyesinde yapılan her türlü çalışmalar dikkatli bir şekilde gözlemlenecek, çalışmalar sırasında veya sonrasında oluşabilecek yangın, iş kazası, çevre kirliliği ve maddi hasarlı olayların oluşumu engellenecektir. Önlemenin etkili ve verimli olması için tüm çalışanlar tespit ettikleri hususları anında rapor etmekle görevli olup, denetim, nezaret ve kontrol işyeri İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibince sağlanacaktır.

B. ERKEN MÜDAHALE VE KONTROL ALTINA ALMA:  İşyerinde yapılan çalışmalar ile tüm faaliyetler esnasında işin özelliğinden kaynaklanan ani durum değişiklikleri, çalışanların tedbirsiz ve dikkatsiz çalışması, İş Sağlığı ve Güvenliği Ekibinin gözden kaçırmış olduğu bazı detaylar sonucu meydana gelen yangın, iş kazası, çevresel kirlilik vb. olaylara zamanında ve doğru bir şekilde müdahale edilerek olası can ve mal kayıplarının azaltılması sağlanacaktır.

C. MÜDAHALELERDE GECİKME, OLAYI KONTROLLÜ OLARAK İZLEME: İşyerinde yapılan çalışmalar ile tüm faaliyetler esnasında meydana gelebilecek yangın, iş kazaları, çevresel olaylar vb. durumlara zamanında, doğru ve bilinçli bir şekilde müdahale edilememesi durumunda olayın kontrol dışına çıkabileceği, bunun sonucunda daha fazla büyüyerek kayıpların azaltılması için gerekli önlem ve tedbirler alınacaktır.

 

8. EKİPLERİN GÖREVLERİ

A.YANGIN SÖNDÜRME VE KURTARMA EKİP AMİRİ’NİN GÖREVLERİ

 

 • İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır.
 • Yangın söndürme ve yangından korunma araç-gereç ve cihazlarının tespitini yapmalıdır.
 • Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekilini bildirerek bunların giderilmesini sağlamalı ve takibini yapmalıdır.
 • İşyerinde meydana gelen yangının acilen itfaiyeye ve ilgili yerlere duyurulmasını sağlamalıdır.
 • Yangın anında personeli göreve acilen sevk ederek söndürme, kurtarma ve koruma çalışmalarını yönetmelidir.
 • Yangın yerinin alt, üst ve yanlarındaki kısımlarda gereken tedbirleri aldırmalı, yangını söndürmeye veya genişlemesini önlemeye çalışmalıdır.
 • Görevli personelin yangın tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve tatbikatlarının yaptırılmasını sağlamalıdır.
 • Söndürme araç-gereç ve cihazlarının bakım, kontrol ve korunmasını sağlamalıdır.
 • İtfaiye ve sivil savunma ile işbirliği yapmalı, bilgi alışverişinde bulunmalıdır.


B. YANGIN SÖNDÜRME EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 • Herhangi bir yangın ve kurtarma olayında paniğe kapılmamalı ve kendisi ile başka bir kişiyi tehlikeye atmadan söndürme ve kurtarma çalışmalarını yapmalıdır.
 • Sorumlu bulunduğu alan ve bölümlerde çıkacak yangına derhal müdahale etmeli, yangını söndürmeli ve yayılmasına mani olmalıdır.
 • Bu çalışmada yangın olayı yerine en yakın olan ekip üyesi mevcut yangın söndürücüyü alıp rüzgarın arkasına alarak; cihazın mührünü kopartmalı, cihazın pimini çekmeli, Cihazın hortum ucundan çıkan yangın söndürücü maddeyi alevin ön ve alt kısmına doğru tutarak alevin arkasına doğru söndürerek ilerlemeli,
 • Elektrikli cihaz,  kablo, pano, jeneratör vb. elektrik yangınlarında yangınlarda kesinlikle su kullanmamalı, kuru toz tipi yangın söndürücü kullanmalı,
 • Yangın esnasında ve sonrasında yangın ve kurtarma ekip şefinin vereceği emirler yerine getirilmelidir. İşyerinde periyodik olarak düzenlenen yangın eğitimlerine ve yangın tatbikatlarına katılmalıdır.
 • İşyerinde alınmış yangın tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalıdır. Tespit ettiği aksaklıkları yangın söndürme ve kurtarma ekip şefine bildirilmelidir.
 • İşyerinde olağan durumlarda Acil (yangın) kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanabilir durumda olmasını sağlamalıdır.
 • İtfaiye ve gelen diğer müdahale, kurtarma ekiplerine yardımcı olmalıdır.

 

 

C. KURTARMA VE ACİL DURUM MÜDAHALE EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 • İşyerinde olağan durumlarda acil kaçış yollarını denetleyerek sürekli kullanılabilir durumda olmasını sağlamalıdır.
 • İşyerinde ilk yardım amacıyla bulunan sedye, ilaç, sargı malzemeleri vb. araç- gereç ve cihazlarının tespitini yapmalıdır.
 • Tespit edilen aksaklıkları, acil durum yöneticisi ve işveren veya işveren vekilini bildirerek bunların giderilmesini sağlamalı ve takibini yapmalıdır.
 • İşyerinde meydana gelen yangın, patlama, iş kazası vb. durumlarda yangın ve kurtarma ekip şefi ile birlikte çalışmalıdır.
 • Kişilerin yaralanması ile sonuçlanan olaylarda personeli göreve acilen sevk ederek ilk yardım çalışmalarını yönetmelidir.
 • Görevli personelin ilk yardım tedbirleri konusunda yıllık eğitim ve işyeri tatbikatlarının yaptırılmasını ve katılımları sağlamalıdır.

 

D. KORUMA EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 • Kurtarma ekibi tarafından kurtarılan eşya, evrakı korumak, çıkarılan yaralıların sağlıklı bir şekilde naklinin yapılmasını sağlamaktır.
 • Güvenlik ekibi gelinceye kadar olay yerinde meydana gelebilecek kargaşa ve infiali önlemesini sağlamalıdır.
 • Toplanma noktasında toplanan personelin ismen kontrolünü yaparak olay yerinde personel kalıp kalmadığının teyidini yapmaktır.
 • Kurtarılan eşya ve evrakı, güvenlik güçleri veya işyeri yetkililerinin göstereceği bir yerde muhafaza altına alır ve Acil Durum olayı geçtikten sonra ilgililere teslim etmektir.

 

E. İLK YARDIM EKİP ÜYELERİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

 • Ekip şefinin vereceği talimatları yerine getirmelidir.
 • Tahliye gerektiren durumlarda bütün çalışanların isim listesine göre sayımını yapmalı ve gerektiğinde işyerinde çalışan işçilerin tahliyesine yardımcı olmalıdır.
 • Yaralı ve hastaların isim ve durumlarını tespit ederek, tıbbi ilkyardım gelene veya sağlık kurumuna götürülünceye kadar gereken ilk yardımı yapmalıdır.
 • İlkyardım malzemesi acil toplama alanına getirerek gerekli müdahaleyi yapmalıdır.
 • Durumu ağır olanları tespit ederek ambulans istemeli ve hastaneye gönderilmesini sağlamalıdır.
 • İşyerinde yapılan eğitim çalışmalarına katılmalıdır.
 • İşyerinde alınmış ilkyardım tedbirlerini sürekli kontrol altında tutmalı, tespit ettiği aksaklıkları ilkyardım şefine bildirilmelidir.

 

F. ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHALE EKİBİ

 • Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde enerji kaynakları müdahale ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum bölgesine giden elektrik, doğalgaz ve tehlikeli kimyasal hatlarını kesmekle görevlidir.

 

9. KAYIT VE TEÇHİZATIN KORUNMASI

Yangın sırasında korunması ve kurtarılması gereken evrak ve eşyaların üzerlerine yangında ilk kurtarılacak işareti konulacaktır. Kırmızı zemin üzerine siyah Y: yangında ilk önce kurtarılacak.

 

 

10. TATBİKATLAR

Yangın tatbikatları işyerinde belirlenecek olan plan senaryolar dahilinde yapılacaktır. Yangın tatbikatları en az 1 ( bir) yılda bir gerçekleştirilecektir. Tatbikata senaryo dahilinde tüm personel katılacak ve gerçeği yansıtacak şekilde hareket tarzı izlenecektir. Tatbikatlar sonrasında düzenlenecek raporlar ışığında eksiklikler ve hatalı davranışlar görülecek ve her tatbikatta bir öncekine göre daha başarılı olunması beklenecektir. Acil toplanma yeri oluşturularak uyarı levhası ile belirlenecektir.

 

11. EĞİTİM

Acil durum müdahale ekiplerine görevleri ile ilgili sertifikalı eğitim verdirilecektir. Ayrıca hangi söndürme cihaz ve aletlerinin, hangi tür yangına karşı ve ne şekilde kullanılması gerektiği de hem teorik hem de uygulamalı olarak acil durum ekipleri başta olmak üzere tüm çalışanlara öğretilecektir.

İlk yardım ve kurtarma elemanlarına yaralanma veya hastalanma hallerinde en yakın sağlık kuruluşuna götürülünceye kadar hayat kurtarmak için nelerin yapılması gerektiği hususunda İlk Yardım Yönetmeliği kapsamında belirtildiği gibi Sağlık Bakanlığı’ndan izinli kuruluşlar tarafından eğitim aldırılacaktır.

 


ACİL DURUMLARDA HABERLEŞME

Acil durumu gören herhangi bir kişi durumu derhal telefon listesinden ilgili kuruma haber verecektir.

 

İtfaiye

177

 

Polis İmdat

155

 

Sıhhi İmdat

112

 

Girne Akçiçek Devlet Hastanesi

0 392 8152266

KKTC Sağlık Bakanlığı

+90 392 2283173-2283332-2283407

İnfo.sağlık@gov.ct.tr

Elektrik arıza

188

 

 

ACİL DURUM TOPLANMA BÖLGESİ

Milenyum Binası ön tarafı otobüs durakları alanıdır.

 

Renkli Reklam Acil Durum Toplanma Bölgesi Levhası (Sac Fiyatı


 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EKİPLERİNİN ATAMA YAZISI

İşyerimizdeki tehlike ve risklerin giderilmesinde, belirlenen risklerin ortadan kaldırılması ve takibinde, acil durumlarda acil eylem planının harekete geçirilmesi, ramak kala olaylara göre olası iş kazalarının kaynağında önlenmesi, kanuni ve yasal şartlara göre çalışılmasında işyerimiz adına aşağıda isimleri yazılı personel yönetim tarafından yetkili olarak görevlendirilmiştir.

 

ACİL DURUM EKİPLER LİSTESİ

SÖNDÜRME EKİBİ*

 

ÜNVANI

 

ADI-SOYADI

 

TELEFON

 

E-MAİL

 

İMZA

Ekip 1. Başkanı

Prof. Dr. Hasan Zafer Acar

 

 

 

Ekip 2. Başkanı

Doç. Dr. Kerem Teralı

 

 

 

Ekip Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Yanar

 

 

 

Ekip Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Bahadır Ercan

 

 

 

Ekip Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Akile Tuncal

 

 

 

Ekip Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tomur

 

 

 

*Acil bir durumda (yangın, deprem vb.) ilk müdahaleyi yapmak üzere görevli olan söndürme ekibini yönlendirme, içeride kalmış kişilerin tahliyesini sağlamak

 

KURTARMA EKİBİ*

 

ÜNVANI

 

ADI-SOYADI

 

TELEFON

 

E-MAİL

 

İMZA

Ekip 1. Başkanı

Prof. Dr. Hasan Zafer Acar

 

 

 

Ekip 2. Başkanı

Prof. Dr. Serpil Ünyayar

 

 

 

Ekip Üyesi

Doç. Dr. Kerem Teralı

 

 

 

Ekip Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tomur

 

 

 

Ekip Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Bahadır Ercan

 

 

 

Ekip Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Yanar

 

 

 

Ekip Üyesi

Sekreter Dilek Komut

 

 

 

*Söndürme ekibinden alacağı talimat ile acil bir durumda öncelikle acil durumdan zarar görmüş kişileri daha sonra önemli belge ve malzemeleri kurtarmak üzere ekibi yönlendirmek, Acil durumda kişilerin toplanma bölgesinde sayımlarını yapmak, eksik olup olmadığını tespit etmek. Eksikleri söndürme ve kurtarma ekiplerine bildirmek, can ve mal güvenliğini sağlamak

 

 

 

 

KORUMA EKİBİ*

ÜNVANI

ADI-SOYADI

TELEFON

E-MAİL

İMZA

Ekip Başkanı

Prof. Dr. Ali Ünyayar

 

 

 

Ekip Üyesi

Prof. Dr. Serpil Ünyayar

 

 

 

Ekip Üyesi

Doç. Dr. Kerem Teralı

 

 

 

Ekip Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Hilmi Yanar

 

 

 

*          Kurtarma ekibi tarafından kurtarılan eşya, evrakı korumak, çıkarılan yaralıların sağlıklı bir şekilde naklinin yapılmasını sağlamaktır.

 

İLK YARDIM EKİBİ*

ÜNVANI

ADI-SOYADI

TELEFON

E-MAİL

İMZA

Ekip 1. Başkanı

Prof. Dr. Hasan Zafer Acar

 

 

 

Ekip 2. Başkanı

Prof. Dr. İsmail Zararsız

 

 

 

Ekip Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Ahmet Tomur

 

 

 

Ekip Üyesi

Uzm. Hekim. Hüseyin Cenkler

 

 

 

*İlk yardım ekipleri ulaşıncaya kadar temel ilk yardımı yapmak

 

ENERJİ KAYNAKLARI MÜDAHALE EKİBİ*

ÜNVANI

ADI-SOYADI

TELEFON

E-MAİL

İMZA

Ekip Başkanı

Uzm. Hekim Hüseyin Cenkler

 

 

 

Ekip Üyesi

Memur Funda Üçay

 

 

 

Ekip Üyesi

Sekreter Dilek Komut

 

 

 

Ekip Üyesi

Güvenlik Görevlisi

 

 

 

*          Acil durumlarda, acil durum ekipler listesinde enerji kaynakları müdahale ekibi olarak görevli olan kişiler; acil durum bölgesine giden elektrik, doğalgaz ve tehlikeli kimyasal hatlarını kesmekle görevlidir.