HUKUK FAKÜLTESİ

Duyurular

GAÜ'DEN

Hukuk Fakültesi Yaz Dönemi Duyurusu

Hukuk Fakültesi Yaz Dönemi Duyurusu

Kıymetli öğrencilerimiz;

GAU Hukuk Fakültesi 2021-22 öğretim yılı yaz dönemi programı aşağıdaki kurallar çerçevesinde uygulanacaktır. Buna ilave olarak aşağıda 8 no.lu açıklamada linki verilen üniversite duyurusundaki yaz dönemi kuralları geçerli olacaktır. Üniversite ve Fakülte idaresi, işbu duyuruda değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Bu nedenle yaz dönemine ait bu duyuruyu sıklıkla takip etmenizi tavsiye ederiz.

1- Hukuk Fakültesinde yaz dönemi öğretimi iki periyot şeklinde olacaktır. Her iki periyotta da öğretim üyeleri tarafından belirlenen dersler iki hafta boyunca her gün ders yapılması suretiyle (pazar günü hariç) fakültede yüzyüze işlenecektir. Yüzyüze işlenecek olan derslerin listesi bu duyurunun 10'uncu maddesinde yer almaktadır. Yüzyüze işlenecek olan derslerin haricinde dersler online (çevrimiçi) olarak yahut reading şeklinde de işlenebilecektir. Online dersleri olan öğretim üyeleri, bu süreci gau e-learning sistemi üzerinden yürütecektir. Bu nedenle öğretim üyelerinin e-learning duyurularını takip ediniz. Seçtiğiniz derse ilişkin duyuruya e learning üzerinden erişim sağlayamamanız halinde dersini seçtiğiniz öğretim üyesi ile iletişim kurunuz. 

Öğretim üyesi hangi periyotta yüzyüze öğretime katılmışsa, yüzyüze anlatmadığı dersleri gelmemiş olduğu diğer periyotta online olarak işleyebilecektir. Aşağıda 6 no.lu maddede yer alan listeden açılacak olan dersleri kontrol edebilirsiniz. (Seçimlik dersler ayrıca belirtilmiştir.)

2- İlk periyot yaz dönemi derslerinin fakültede yüzyüze işlenmesi 18 Temmuz 2022’de başlayacak ve 31 Temmuz 2022’de sona erecektir. İlk periyot derslerinin tüm sınavları (online-reading dersler dahil) 30 Temmuz 2022'de fakültede yüzyüze yapılacaktır. İkinci periyot yaz dönemi derslerinizin fakültede yüzyüze işlenmesi 8 Ağustos 2022’de başlayacak ve 22 Ağustos 2022’de sona erecektir. İkinci periyot derslerine ait tüm sınavlarınız (online-reading dersler dahil) 20 Ağustos 2022'de yüzyüze yapılacaktır. Yaz döneminde bütünleme sınavı yapılmamaktadır. 

3- İkinci periyot yaz okulu derslerinden seçmek isteyen öğrencilerimiz, ilk periyot dersleri ile birlikte, öngörülen kayıt tarihleri içinde (en geç 4 temmuz 2022'de) kayıtlarını tamamlamalı ve derslerini seçmelidir. İkinci periyot dersleri için ayrıca bir kayıt dönemi açılmayacaktır. Birinci periyot dersleri ve sınavları tamamlandıktan sonra birinci periyot dersleri için başka bir sınav hakkı verilmeyeceğinden kaydınızı zamanında tamamlamanız ve derslerinize katılım sağlamanız önem taşımaktadır.

4- Yaz okulu ders programınız kısa bir süre içinde fakültenin internet sayfasında yer alan "ders programı" içinde ilan edilecektir.

5- Yaz döneminde alabileceğiniz kredi ve ders sayısı aşağıdaki usule göre belirlenecektir. Bu kurallara aykırı olacak (özellikle fazladan bir ders daha alabilme şeklinde) bir talep asla değerlendirmeye alınmayacak, kimse için farklı bir işlem yapılmayacaktır. Kurallara aykırı olan bir uygulamayı lütfen teklif dahi etmeyiniz. Unutmayınız ki sizler de ileride hukukçu olarak kurallara aykırı bir işlem yapmak istemeyeceksiniz.

Yaz döneminde;

a-)    Akademik uyarıda olan öğrencilerimize  yaz okulunda en fazla 6 kredilik yeni ders (en fazla 2 yeni ders) olmak üzere toplamda 12 kredilik ders alma hakkı  (en fazla 2 yeni + 2 eski ders) tanınmıştır. Akademik uyarıda olmayıp genel not ortalamaları 2.00’den az olan öğrencilerimize yaz okulunda en fazla 9 kredilik yeni ders (en fazla 3 yeni ders) olmak üzere toplamda 12 kredilik ders alma hakkı  (en fazla 3 yeni + 1 eski ders) tanınmıştır.

b-)    Ara sınıf öğrencilerimiz daha önceki dönemlerde almadıkları en fazla 12 kredilik dersi (en fazla 4 yeni dersi) genel not ortalamalarının (CGPA) 2.00 + olması halinde haftalık ders programında çakışma olmama koşulu ile alabileceklerdir. 

c-)   Mezun olması için en çok 12 kredilik dersi kalan (kredili  ve/veya kredisiz olan ve  harf  notu F,W, NG olan veya daha önce hiç alınmamış toplam en fazla 4 dersi kalan) genel not ortalaması (CGPA) mezun olma kriterine yetecek olan öğrencilerimiz 12 krediyi aşmamak üzere en çok 4 dersi haftalık ders programında çakışma olmama koşulu ile alabileceklerdir. 

d-)   Mezun durumunda bulunan ve  genel not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrencilerimiz almış ve başarmış oldukları dersleri not yükseltmek amacıyla en fazla 12 kredilik ders (en fazla 4 ders) tekrar alabilirler.


6- Yaz döneminde açılacak dersler şu şekildedir: 

1. Sınıf Dersleri

HUK105 Hukuk Başlangıcı (3 kredi) (Prof. Dr. Haluk Emiroğlu)

HUK111 Anayasa Hukuku I (3 kredi) (Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu)

HUK113 Medeni Hukuk I (4 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK112 Anayasa Hukuku II (3 kredi) (Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu)

HUK114 Medeni Hukuk II (4 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK116 Roma Hukuku (3 kredi) (Prof. Dr. Haluk Emiroğlu)


2. Sınıf Dersleri

HUK201 Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) (4 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK213 Genel Kamu Hukuku (4 kredi) (Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu)

HUK223 Ceza Hukuku I (Genel Hükümler) (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza Çetin)

HUK225 İdare Hukuku I (3 kredi) (Dr. Öğretim Üyesi Cemal Başar)

HUK227 Devletler Umumi Hukuku I (Genel Esaslar) (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi M. Ruşen Gültekin)

HUK230 Vergi Hukuku (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Taylar)

HUK202 Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler) (4 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK204 Ceza Hukuku II (Genel Hükümler) (3 kredi) (Dr. Öğr. Gör. Soner Hamza Çetin)

HUK208 Devletler Umumi Hukuku II (Genel Esaslar) (3 kredi) (Dr. Öğr. Gör. M. Ruşen Gültekin)

HUK226 İdare Hukuku II (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Cemal Başar)

HUK229 Hukuk Felsefesi (3 kredi) (Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu)

HUK232 Türk Hukuk Tarihi (3 kredi) (Prof. Dr. Hasan Ünal)


3. Sınıf Dersleri

HUK301 Eşya Hukuku I (3 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK303 Borçlar Hukuku III (Özel Hükümler) (3 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK305 Ticaret Hukuku I (İşletme Hukuku) (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz)

HUK307 Medeni Usül Hukuku I (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz)

HUK309 Ceza Hukuku III (Özel Hükümler) (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen)

HUK311 Sosyal Güvenlik Hukuku  (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Türe)

HUK302 Eşya Hukuku II (3 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK304 Borçlar Hukuku IV (Özel Hükümler) (3 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK306 Ticaret Hukuku II (İşletme Hukuku) (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz)

HUK308 Medeni Usül Hukuku II (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz)

HUK310 Ceza Hukuku IV (Özel Hükümler) (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen)

HUK312 İş Sağlığı Güvenliği Hukuku (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Türe)


4. Sınıf Dersleri

HUK401 Devletler Özel Hukuku I (3 kredi) (Doç. Dr. Necla Öztürk)

HUK403 Ticaret Hukuku III (Sigorta Hukuku) (2 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz)

HUK405 İcra-İflas Hukuku I (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz)

HUK407 İş Hukuku I (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Türe)

HUK409 Ceza Usul Hukuku I (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen)

HUK411 İdari Yargılama Hukuku (2 kredi) (Dr. Öğretim Üyesi Cemal Başar)

HUK420 Kıymetli Evrak Hukuku (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz)

HUK402 Devletler Özel Hukuku II (3 kredi) (Doç. Dr. Necla Öztürk)

HUK404 Ticaret Hukuku IV (Deniz Ticareti) (2 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz)

HUK406 İcra-İflas Hukuku II (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz)

HUK408 İş Hukuku II (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Türe)

HUK410 Ceza Usul Hukuku II (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen)

HUK412 Miras Hukuku (3 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK414 Adli Tıp (2 kredi) - (MSc Meryem Ebedi)


AÇILACAK SEÇİMLİK DERSLER

HUK215 Kriminoloji (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza Çetin) 

HUK234 Vergi Yargısı (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Taylar)

HUK429 Avukatlık Hukuku (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi M. Ruşen Gültekin) 

HUK437 Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza Çetin) 

HUK321 Uluslararası Tahkim (3 kredi) (Doç. Dr. Necla Öztürk)


7- Yaz okulu kaydınız ve ders seçiminiz için aşağıdaki adımları sırasıyla takip ediniz. 

a. Öğrenci muhasebe ile iletişime geçerek ücretinizi ödemeli ve kaydınızı açtırmalısınız. (e-posta: ogrmuh@gau.edu.tr)

b. Ders ücretinizi ödedikten sonra muhasebe yetkilisi tarafından öğrenci sisteminize erişim izni verilmesini bekleyiniz. Ders seçiminize erişim izni verilmeden herhangi bir işlem yapılması mümkün değildir çünkü. Ders seçiminize erişim izniniz muhasebe tarafından en geç 24 saatlik süreç içinde verilmekte, bu süre bazen muhasebedeki yoğunluk nedeniyle 48 saate kadar uzayabilmektedir. Sisteminiz açılana kadar bu süreci bekleyiniz lütfen. Bu süreçte herhangi bir e-posta göndermenize gerek yoktur.

c. Öğrenci sisteminizde ders seçiminize muhasebe tarafından erişim izni verildikten sonra öğrenci portalınızda yaz dönemi için derslerinizi seçiniz. Derslerinizi "listede olmayan ders ekle" seçeneği üzerinden görüntüleyebilirsiniz. Ders seçiminizin fakülte duyurusundaki yaz dönemi ders seçimi kurallarına uygun olmasına (Yukarıdaki 5'inci madde) dikkat ediniz. Aksi taktirde bir sonraki aşama olan onay aşaması gerçekleşmeyecektir. Derslerinizi seçtikten sonra herhangi bir e-posta göndermenize gerek yoktur.

d. Sisteminize muhasebe tarafından erişim izni verildikten sonra seçmiş olduğunuz dersler danışmanınız tarafından 48 saat içinde onaylanacak ve olumsuz bir durum ile karşılaşılmadıkça e-posta ile tarafınıza dönüş yapılmayacaktır. Kaydınızın onaylanması ile birlikte derslerinizi sisteminizden kontrol edebilirsiniz.


8- Yaz dönemi ile ilgili ayrıca üniversite duyurusuna ilişkin aşağıdaki linki açınız.

https://www.gau.edu.tr/duyuru/21710/gau-2022-yaz-okulu-kurallari

Üniversitemiz mevzuatına göre Yaz okulunda başka bir Üniversiteden alınacak olan dersler kabul edilmeyecektir. Ancak çok istisnai durumlarda Rektörlüğün onayı olması halinde alınan dersler  transfer sayılabilecektir. Bu bağlamda ilgili başvurların 6 Haziran 2022 tarihine yapılması gerekmektedir. Geç gelen başvurular da kabul edilmeyecektir. 


9- 

İlk Periyotta Fakültede Yüzyüze Ders Verecek Öğretim Üyeleri :

Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, Prof. Dr. Hasan Ünal, Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Taylar, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz, Dr. Öğretim Üyesi Cemal Başar, MSc Meryem Ebedi 

*Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos, Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Taylar, Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz, Dr. Öğretim Üyesi Cemal Başar'ın yüzyüze olan dersleri 25 temmuz pazartesi günü başlayacak olup, adı geçen öğretim üyelerinden ders seçen öğrencilerin ilk hafta işlenecek olan dersleri için öğretim üyeleri ile irtibata geçmeleri önemle rica olunur.

İkinci Periyotta Fakültede Yüzyüze Ders Verecek Öğretim Üyeleri :

Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu, Prof. Dr. Haluk Emiroğlu, Doç. Dr. Necla Öztürk, Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz, Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza Çetin, Dr. Öğr. Üyesi M. Ruşen Gültekin, Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Türe


10- İlk Periyotta Yüzyüze İşlenecek Olan Dersler Şunlardır: 

(Öğretim üyelerinden gelecek talepler doğrultusunda listede değişiklik yapılabilir.)

HUK113 Medeni Hukuk I (4 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK114 Medeni Hukuk II (4 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK201 Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) (4 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK202 Borçlar Hukuku II (Genel Hükümler) (4 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK301 Eşya Hukuku I (3 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK302 Eşya Hukuku II (3 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK303 Borçlar Hukuku III (Özel Hükümler) (3 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK304 Borçlar Hukuku IV (Özel Hükümler) (3 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK412 Miras Hukuku (3 kredi) (Prof. Dr. Oğuz Sadık Aydos)

HUK232 Türk Hukuk Tarihi (Prof. Dr. Hasan Ünal)

HUK230 Vergi Hukuku (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Taylar)

HUK307 Medeni Usül Hukuku I (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz)

HUK405 İcra-İflas Hukuku I (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz)

HUK225 İdare Hukuku I (3 kredi) (Dr. Öğretim Üyesi Cemal Başar)

HUK226 İdare Hukuku II (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Cemal Başar)

HUK411 İdari Yargılama Hukuku (2 kredi) (Dr. Öğretim Üyesi Cemal Başar)

HUK414 Adli Tıp (2 kredi) - (MSc Meryem Ebedi)


İlk Periyot Reading:

HUK234 Vergi Yargısı (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım Taylar)- Reading


İkinci Periyotta Yüzyüze İşlenecek Olan Dersler Şunlardır: 

(Öğretim üyelerinden gelecek talepler doğrultusunda listede değişiklik yapılabilir.) 

HUK105 Hukuk Başlangıcı (3 kredi) (Prof. Dr. Haluk Emiroğlu)

HUK116 Roma Hukuku (3 kredi) (Prof. Dr. Haluk Emiroğlu)

HUK223 Ceza Hukuku I (Genel Hükümler) (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza Çetin)

HUK204 Ceza Hukuku II (Genel Hükümler) (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi. Soner Hamza Çetin)

HUK401 Devletler Özel Hukuku I (3 kredi) (Doç. Dr. Necla Öztürk)

HUK402 Devletler Özel Hukuku II (3 kredi) (Doç. Dr. Necla Öztürk)

HUK227 Devletler Umumi Hukuku I (Genel Esaslar) (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi M. Ruşen Gültekin)

HUK208 Devletler Umumi Hukuku II (Genel Esaslar) (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi. M. Ruşen Gültekin)

HUK404 Ticaret Hukuku IV (Deniz Ticareti) (2 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ali Cengiz)

HUK408 İş Hukuku II (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Türe)

HUK312 İş Sağlığı Güvenliği Hukuku (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Türe) 

HUK111 Anayasa Hukuku I (3 kredi) (Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu)

HUK112 Anayasa Hukuku II (3 kredi) (Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu)

HUK213 Genel Kamu Hukuku (4 kredi) (Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu)

HUK229 Hukuk Felsefesi (3 kredi) (Prof. Dr. Meltem Dikmen Caniklioğlu)

HUK309 Ceza Hukuku III (Özel Hükümler) (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen)

HUK310 Ceza Hukuku IV (Özel Hükümler) (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen)

HUK409 Ceza Usul Hukuku I (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen)

HUK410 Ceza Usul Hukuku II (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Muammer Ketizmen)


İkinci Periyot Online:

HUK308 Medeni Usül Hukuku II (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz)

HUK406 İcra-İflas Hukuku II (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Korkmaz)


İkinci Periyot Reading:

HUK215 Kriminoloji (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza Çetin) - Reading

HUK437 Ceza Muhakemesi Hukukunda Uzlaştırma (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Soner Hamza Çetin) - Reading

HUK429 Avukatlık Hukuku (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi M. Ruşen Gültekin)

HUK321 Uluslararası Tahkim (3 kredi) (Doç. Dr. Necla Öztürk)

HUK407 İş Hukuku I (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Türe)

HUK311 Sosyal Güvenlik Hukuku  (3 kredi) (Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Türe)