FOUNDATION SCHOOL

Üniversitemiz ilgili üniversiteler ve yurtdışındaki diğer yüksek öğretim kuruluşları ile akademik anlaşmalar gerçekleştirmeye ve bu anlaşmalar neticesinde öğrenci ve akademisyen değişim programına yönelik bir politika izlemektedir.

News

GAÜ'DEN

CURRICULUM DEVELOPMENT by Tony Gurr (November 13, 2015)

CURRICULUM DEVELOPMENT by Tony Gurr (November 13, 2015)

Continuing with the tradition or Teachers’ development, here at FES; Mr Tony Gurr was invited to elaborate the role of curriculum in a language school. Since FES is accredited with EAQUALS and EdEXCEL, therefore it becomes imperative for the teachers to follow the guideline provided by EAQUALS and adopt it in their teaching. The workshop by Tony Gurr was one such effort to update and motivate the teachers for the enhancement of their teaching skills.