GAÜ AKADEMİSYENİ DOÇ.DR. MEHMET KANIK’TAN, ULUSLARARASI MAKALE

Tarih: 05/02/2019

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Kanık’ın “Maturational Constraint or System Preservation” adlı makalesi, uygulamalı dilbilim alanının uluslararası bilinen dergilerinden olan “International Journal of Applied Linguistics” dergisinin 2018 yılı 3. sayısında yayınlandı. 
Kanık makalesi ile ilgili yaptığı açıklamada, makalenin, ikinci dil öğretiminin önemli konularından olan kritik dönem varsayımı ve gelişimsel kısıtlılıklar ile ilgili yeni ve özgün bir kuram ortaya koyduğunu belirterek, makalenin kritik dönem olarak belli bir yaşta dil öğrenme yetisinin kaybedildiği varsayımının tam olarak doğru olmadığını söyledi. 
Kanık açıklamasının devamında ise şunları belitti;
“Doğumdan itibaren giderek azalan bir ikinci dil edinim becerisi vardır. Aslında ikinci dil edinim yetisinin anadil gelişimiyle ters orantılı olduğunu araştırmalar sonucu ortaya çıkmıştır. Makalede ana dil için beyinde bir savunma mekanizması olduğu iddia edilmektedir. Anadili korumak için bir savunma mekanizması olarak işlev yapan ve bu açıdan ikinci dil ediniminde zorluklara sebep olan sistem koruma aygıtı diye adlandırabileceğimiz bilişsel bir mekanizmanın varlığını öne sürmektedir. Bu mekanizma anadille birlikte gelişir ve ikinci dil edinimini zamanla daha da zorlaştırır. Sistem koruma kavramı; gelişimsel kısıtlılıklar, fosilleşme, dillerarası etkileşim ve üçüncü bir dil edinmenin daha kolay olması gibi çeşitli konulara farklı bakış açıları getirebilecektir. Anadil sisteminde oluşacak esnekliğin ikinci dil edinimine olumlu etki yapacağı düşünülmektedir. Bu yeni kuram, yabancı dil öğretimi açısından yeni ufuklar açabilecektir. Özgün bir kuram olması açısından da değerlidir” dedi.
Akreditasyonlar


İletişim