GAÜ ÖĞRETİM ÜYESİ YRD. DOÇ. DR. SÖNMEZ’İN MAKALESİ ULUSLARARASI EĞİTİM DERGİSİNDE YAYINLANDI

Tarih: 04/01/2019

Girne  Amerikan  Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi, Sınıf  Öğretmenliği Bölümü öğretim üyesi  Yrd. Doç. Dr. Suzan  Sönmez’ın makalesi  Uluslararası Eğitim Dergisi The Journal of Social Science’nde yayınlandı.

Suzan Sönmez’in “Kamu Personeli Seçme Sınavı Biyoloji Öğretmenliği Alan  Bilgisi Testinin Değerlendirilmesi (2013- 2018)”  başlıklı makalesi The Journal of Social Science  dergisinin Aralık 2018 tarihinde yayınlanan  32.  sayısında yer aldı.

Eğitim fakültelerinin biyoloji öğretmenliği  programlarından mezun olan öğretmen adaylarının kamu personeli olarak atanmaları en önemli sorunlardan birisidir”

Çalışmanın temel amacını 2013 yılından 2018 yılına kadar geçen süreçte kamu personeli seçme sınavı biyoloji öğretmenliği alan bilgisi testinin değerlendirilmesini yapmak olarak açıklayan Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez, “Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumundan mezun olanlar öğretmen olarak atanmak isteyen adayların görev almak için Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) adı ile düzenlenen sınava katılması gerekir.  Bu çalışmada nitel bir   yöntem olan içerik analizi ile  belli  bir  metnin özelliklerini  sayısallaştırarak  incelenmesini  sağlayan  doküman incelenmesi kullanılmıştır KPSS 2013- 2018 yılları arasında sorulan biyoloji öğretmenliği alan bilgisi sorularına ÖSYM’nin resmi internet sitesinden ulaşılmıştır.  Bu çalışmanın amacı 2013 yılından 2018 yılına kadar geçen süreçte Kamu Personeli Seçme Sınavı Biyoloji Öğretmenliği Alan Bilgisi Testinin değerlendirilmesini yapmaktır. Bu amaç kapsamında sınav kapsamında konular ve öğrencilerin netlerine bakılmıştır.

Çalışma sonunda sorulan soruların programla uygun olduğu, biyoloji öğretmenlerinin başarı ortalamalarının 5 yılda çok değişmediği genellikle 16 ile 21 net arasında olduğu belirten Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez  “En yüksek biyoloji netinin 21,180 netle 2017 yılında, en düşük ortalamanın  12,899 netle 2015 yılında olduğu belirlenmiştir. Yine diğer sayısal branşlar arasında (Fen ve Teknoloji, Matematik, Fizik ve Kimya) ortalamalara bakıldığında 2017 yılında en yüksek netin biyoloji  alanında  iken, 2015 yılında en düşük ortalamanın  biyoloji branşında olduğu belirlenmiştir” diye konuştu.
Akreditasyonlar


İletişim