GAÜ SAĞLIK ETİK KURULU, YENİDEN YAPILANDIRILDI

Tarih: 19/12/2018

Girne Amerikan Üniversitesi bünyesinde bir yıldır faaliyet gösteren `Sağlık Etik Kurulu`, Avrupa Birliği kriterlerine uygun olarak yeniden yapılandırıldı.

GAÜ Sağlık Etik Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hatice Sütçü`nün yayınladığı yazılı bir açıklama ile; Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Hemşirelik Yüksek Okulu`nun; Ulusal ve uluslararası düzeyde lisans üstü eğitim verdiği vurgulanarak `Etik Kurul` onaylarının ön koşul olduğu hatırlatıldı.

Açıklama şu değerlendirme ve bilgileri içeriyor; "Hemşirelik Yüksek Okulu’nda 53 ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde de 32 öğrenci yüksek lisans veya doktora eğitimi almaktadır. Etik kurul onayı, tezlerin ve araştırmaların vazgeçilmez ön koşuludur. GAÜ Sağlık Etik Kurulu; girişimsel olmayan klinik araştırmalar ve sağlık alanına özgü müdahale içermeyen diğer (anket, gözlemsel, retrospektif dosya incelemeleri vb.) araştırmaların etik kurallara uygunluğunu değerlendirmektedir.  Etik kurula başvuracak araştırmacılardan en az birinin GAÜ’de görev yapıyor olması da gerekmektedir. Sağlık Etik Kurulu’nun ilk toplantısında, kurulun çalışma esaslarının yanı sıra oy birliği ile kurul başkanı da seçilmiştir. Buna göre; Kurul aşağıdaki isimlerden oluşmaktadır:

Prof.Dr. Hatice Sütçü (Başkan, Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi), Prof.Dr. Tülin Bodamyalı  (Rektör Yardımcısı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı),  Prof.Dr. Elçin Yoldaşcan (Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi), Doç.Dr. Mehmet Zeki Avcı (Hemşirelik Yüksek Okulu  Müdürü), Yrd.Doç.Dr. Nurcan Bilgiç (Hemşirelik Yüksek Okulu Öğretim Üyesi), Yrd.Doç.Dr. Ayşe Seyer Çağatan (Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi), Dr. Buket Hüseyniklioğlu (Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdürü) ve Lale Güvenli (Raportör, Lisansüstü Öğrencisi- Eğitim Enstitüsü). Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

 
Akreditasyonlar


İletişim