GEZEGENİMİZDEKİ, 550.000 ERGOTERAPİST ; 'KISITLI YAŞAMLAR'IN KILAVUZU - BUGÜN; 'DÜNYA ...

Tarih: 30/10/2018

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan; "Küresel Topluluğumuzu Kutluyoruz."  

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Ayşe Seyer Çağatan, ülkemizde de,  yeni tanınmaya başlayan ergoterapi uygulamalarına dikkat çekmek ve bu konudaki farkındalığı artırabilmek amacıyla her yıl kutlanan;  `27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü`  için, yayınladığı mesaj aracılığıyla değerlendirmelerde bulundu.

Yrd. Doç. Dr. Çağatan mesajında,  KKTC’de ilk olarak;  Girne Amerikan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 2013 Yılı`nda açılarak, akademik faaliyetine başlayan `Ergoterapi Bölümü’nün, çeşitli nedenlerle toplum dışına itilmiş kişilerin,  potansiyel yeteneklerini anlamlı ve amaçlı aktivitelerle geliştirerek,  günlük yaşam aktivitelerine katılımını ve bu aktivitelerdeki bağımsızlığını sağlamayı amaçlayan çok genç bir meslek alanı olarak, ülkemizde de yeni tanınmaya başladığına dair vurgulamalarda bulundu.

Çağatan, `Ergoterapi` mesleğinin tanınmasında; kurumsal veya toplumsal farkındalığı arttırmak ve bu alana olan ihtiyacının öne çıkması zorunluluğuna mesajında yer verdi, `Ergoterapi, çok geniş bir çalışma alanına sahiptir. Bazen,  `Mesleki Terapi veya İş ve Uğraş Terapisi` olarak ta karşımıza çıkan bu alanın; eğitim, araştırma ve hizmet konusu, sadece birtakım fiziksel veya zihinsel kısıtlılıkları olan bireyler değildir. Fiziksel yaralanmalar, doğuştan gelen birtakım fiziksel, zihinsel gelişim bozuklukları, özel eğitime gereksinim duyan çocuklar ve hareketleri; yaş ile birlikte kısıtlanan bireyler gibi oldukça geniş bir kitlenin hayatına dokunan ergoterapistler, bu çerçevede; bu ihtiyaçların karşılanmasına yönelik, çeşitli günlük yaşam aktivitelerinin kullanılarak,  bu bireylerin daha anlamlı, daha az kısıtlı bir yaşam sürdürmelerine yardımcı olmaktadırlar.`  değerlendiriminde bulundu.

Mesajda; GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölümü’nün eğitim-öğretim dönemi içindeki staj olanakları hakkında da bilgiler veren Çağatan, her yıl farklı bir merkezde olmak üzere gerçekleştirilen stajların; Hastaneler, ruh sağlığı merkezleri, özel eğitim merkezleri, yaşlı bakım evleri olmak üzere geniş bir alanda yapıldığının üzerinde de durdu.

Bu çerçevede gerçekleştirilen stajların, KKTC’de Ergoterapi’nin tanınmasına olan katkısı ve öğrenci eğitiminin farklı vakalarla desteklenmesi açısından önemini savunan GAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr.Çağatan, `Günümüz dünyasında, üniversite eğitimi almış, fakat sonrasında iş imkanı bulamamış çok sayıda genç varken; Ergoterapi’ye ilgisi olan üniversite adayları için, bu bölümün güzel bir gelecek vaadettiğini söyleyebiliriz. WFOT (World Ferdaration of Occpational Therapists);  27 Ekim 2018’de, `Dünya` genelindeki 550,000 ergoterapist ile, bu anlam dolu günü kutlamaya hazırlandı. Kutlama teması ise; her yıl artan ergoterapist sayısından esinlenerek, ‘Küresel Topluluğumuzu Kutluyoruz’ olarak belirlendi.

WFOT Virtual Exchange 2018 #WFOTVX  kapsamında; On-line eğitim programlarının ilki de, 27 Ekim 2018 Dünya Ergoterapi Günü’nde, Türkiye saati ile saat 14:00` de gerçekleştirilecektir. Bizler de, Girne Amerikan Üniversitesi olarak; Tüm öğrencilerimizin ve ergoterapistlerin, 27 Ekim Dünya Ergoterapi Günü’nü kutluyoruz.` şeklindeki ifadeler ile mesajını tamamladı.
Akreditasyonlar


İletişim