GAÜ AKADEMİSYENİ SÖNMEZ’DEN, HERKESE HİTAP EDEN ‘BİYOLOJİ’ KİTABI

Tarih: 15/10/2018

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez’in , “Genel Biyoloji ” adlı kitabı yayımlandı.
Yrd. Doç. Dr. Suzan Sönmez, kitabın temel biyoloji konularına değindiğini ve bu alanda bilgi ve becerisini geliştirmek isteyen herkesin kullanabileceğini belirtti. Sönmez, kitabın bölümlerinde, canlı organizmaların temel özellikleri, canlıların çeşitliliği, hücre, genetik, dokular, bitkisel organlar, insan vücudu ve organ sistemleri olduğunu söyldi. 
Sönmez, açıklamasının devamında ise şunları söyledi;
“Biyoloji, canlıları inceleyen bir bilimdir. Biyolojinin gelişimi ile canlılığın ortaya çıkışı, nitelikleri, sınıflandırılması, işleyişi, ve birbirleriyle ilişkileri, genetik, evrim, çevre gibi alanlarda çalışmalar yapılmıştır. Biyolojideki gelişmeler canlılığın temel yapıtaşlarını ve şifrelerini anlamamızı sağlamıştır. Biyoloji; bilim, sanayi, tıp, çevre ve tarım gibi hemen hemen bütün alanları etkileyen bir alandır. Biyoloji eğitimi ile doğa bilimlerini anlayan ve ona uygun uygun araştırma yapabilen, sorun çözme yeteneği, doğayı koruma bilinci gelişmiş, topluma önder, nitelikli eğitim almış ve çağdaş bilgi ile donatılmış bireyler yetiştirilir. Bilimsel bakan, yaratıcı, evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunan, eleştirel düşünme ve analiz etme becerisine sahip bireyler yetiştirilir. Bu kitapta temel biyoloji konularına değinilerek, bireylerin bilgi ve becerilerinin gelişimine katkıda bulunulmaya çalışılmıştır.” dedi.
Akreditasyonlar


İletişim