PROF. DR. İŞBİR; "ECZACILIK; İŞ BULMA ALANI ÇOK GENİŞ VE SAYGIN BİR MESLEKTİR"

Tarih: 14/08/2018

GAÜ Eczacılık Fakültesi adına, sosyal bir platformda düşüncelerini paylaşan Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet İşbir; Yeni akademik yılın, yeni öğrencilerini de heyecan ile beklediklerini ifade ederek, eczacılık mesleği ile ilgili bazen ortaya çıkan yanlış çağrışımların, heyecanlarını gölgelemediğini de  vurguladı.

"ECZACILAR, DÜKKANDA OTURUP, İLAÇ VEREN İNSANLAR DEĞİLDİR."

GAÜ Eczacılık Fakültesi adına, sosyal bir platformda düşüncelerini paylaşan Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İşbir; Eczacıların `dükkanda oturup, ilaç veren insanlar` olarak algılanmasının yanlış ve üzücü olduğunu belirterek, eczacılık mesleğinin; hekimler ile birlikte tıp alanının vazgeçilmez bir ayağı olduğunu kaydetti. İşbir; "Maalesef eczacılık; dükkanda oturan, ilaç veren insanlar olarak ta düşünülüyor. Kesinlikle böyle değil. Eczacılık, tıp alanında hekimler ile birlikte bir meslek alanıdır. Hekim, eczacı ve diş hekimliği olmak üzere üç branş vardır. Eczacı, hekimin yazdığı ilacı, hastaya en sağlıklı şekilde ulaştırılmasından sorumlu kişidir. Kanunlarda reçeteden sorumlu olan, eczacıdır. Hekim; yanlış bir ilaç yazdığı zaman, eczacı bunu hastasına verir ise, sorumlu eczacıdır. Eczacı, sadece eczanede değil, farmakoloji alanında, kamu hastanelerinde de eczacı olması gerekiyor, keza ilaç fabrikalarında da eczacı olması gerekiyor. Bugün, günümüzde ilaç geliştirmelerinde eczacının rolü çok önemlidir. `Eczane eczacısı` dediğimiz kişi, bugün birçok ülkede uzmanlaşmıştır. İş bulma alanı, çok geniş ve saygın bir meslektir." değerlendirmesinde bulundu.

"OKUL SONRASI,  ALANDAKİ YENİLİK VE GELİŞİM ÇOK CİDDİ TAKİP EDİLMELİ"

Eczacılık lisans eğitiminin beş yıl sürdüğünü, bu süre sonunda da uzman olunduğunu, ancak sürekli olarak kendini yenilemeye ve geliştirmeye gereksinim olduğunun altını çizen Prof. Dr. Mehmet İşbir; "Eğer mesleğini seviyorsa, bir eczane eczacısı, toplumdan yüksek düzeyde saygı görür. Herhangi bir fakülte bitirildikten sonra, mesleğinizi yapma olasılığınız çok azdır. Ama üç tane meslek vardır ki, bunlardan biri hekimlik, biri eczacılık, biri de diş hekimliğidir ki; Bu üç meslek; kendi başına, hiç kimseye ihtiyaç duymadan iş yerini açabilir ve kendi mesleğini yapar. İkincisi, akademisyen olma olasılığı her zaman çok fazladır. Üçüncü olarak ta, ilaç fabrikalarına girme şansınız vardır. Yani; Üretiminde çalışma şansınız vardır. Yurt dışında, eğer akredite bir üniversitenin fakültesinden mezun oluyorsanız; çok rahat iş buluyorsunuz. Biraz şartları farklı oluyor, ama buluyorsunuz. Kamuda da, devlet hastanelerinde de eczacıların olması gerekiyor. O nedenle; eczacılık fakültesi bittikten sonra, iş bulamamak gibi bir olasılık yok. Eczacılık eğitimi, kimya`ya dayanan bir eğitim. Tıp ve eczacılığın ana literatürü İngilizce`dir. Terimler, biraz latince`ye bağlı ama, yayınlar da İngilizce`dir. Eczacı, kendini geliştirmek isterse; yabancı literatürü takip etmek zorundadır.  Bu da, ancak iyi İngilizce ile mümkün olabiliyor. Bir ilaç geliyor, o ilacın ne olduğunu, nasıl olduğunu,  sadece kendi İngilizce bilgisine dayanarak daha da sağlamlaştırıp, hastasına daha da faydalı oluyor. O yüzden; İngilizce eğitim dili olan GAÜ`de eczacılık eğitimi, başlangıçtan büyük bir nitelik ve avantajdır." ifadelerini de paylaştı.
GAU American College GAU Research Marine GAU SEM GAU Marine GAU INTEB


İletişim