GAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİ, SEKTÖREL EĞİTİM GEZİLERİ KAPSAMINDA YYK’YA ZİYARETTE ...

Tarih: 28/02/2018

Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ve İletişim Fakültesi işbirliğinde 2017-2018 Akademik yılı bahar dönemi ilk sektörel eğitim gezisi gerçekleşti.

Yayın Yüksek Kurulu’na (YYK) gerçekleştirilen gezide, Yayın Yüksek Kurulu yetkilileri Kurulun işleyişi ve yayın ilkelerinden aktardı. Son teknolojik ekipmanlara sahip olduklarını vurgulayan yetkililer, 39 radyo kanalı, 14 TV kanalını takip ettiklerini ve yayın ilkelerine uygun hareket ettiklerini belirttiler.

Yayın ilkelerine uymayan Radyo ve TV kanallarını uyarma yetkisine sahip olduklarını ve tekrarı durumunda yasal süreci başlatabileceklerini ifade edilen açıklamda, YYK’nın 9 üyeden oluştuğu, mecliste grubu olan partilerden 1’er temsilci ve 1 tane de Cumhurbaşkanlığının karar verdiği kişi ile yayın ilkeleri doğrultusunda hareket eden tek yetkili kurul olduğu ifade edildi. Toplumdan yayınlarla ilgili gelen şikayetleri hemen değerlendirdikleri, YYK’nın; RTÜK ile Uluslararası olarak KKTC’yi temsil anlamında da beraber hareket ettiği dile getirildi.

Ayrıca, zorunlu stajlarını yapmak için GAÜ’den YYK’na giden öğrencilere direk personel gibi muamele gösterdikleri, belirten Yayın Yüksek Kurulu yetkilileri, öğrencilere teorik olarak aldıkları bilgileri, pratiğe dönüştürme imkanı sağladıklarını bildirdiler. Düzenleyici ve izin verici yetkili kurul olma dışında, düşünce özgürlüğünü sağlayarak toplumsal dönüşümlerde medyanın rolünü en verimli ve en etkin bir şekilde toplum menfaatine bilimsel gayret içinde oldukları, Girne Amerikan Üniversitesi Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü ve GAÜ İletişim Fakültesi işbirliğinde gerçekleştiren sektörel eğitim gezisinde katılım gösteren GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr.  Remziye Terkan’a, GAÜ Kariyer Merkezi Koordinatörü Halide Koca’ya , GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Kamil Kanipek’ e ve GAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerine teşekkür ettikleri ifade edildi.

 
GAU American College GAU Research Marine GAU SEM GAU Marine GAU INTEB


İletişim