GAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ MASTER VE DOKTORA PROGRAMLARI, ALANINDA YÜKSELMEK İSTEYEN ...

Tarih: 13/02/2018

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan, fakülte bünyesinde bulunan Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile ilgili açıklamada bulundu.

Yüksek Lisans ve Doktora Programları için, Ara kayıt 16 Şubat’ta Sona Eriyor

Yüksek Lisans ve Doktora programlarının ara dönem kayıtları ile ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada ise, Yüksek Lisans ve Doktora programlarının ara dönem kayıtlarının 16 Şubat 2018 Cuma gününe kadar devam  ettiği, bölümler hakkında ayrıntılı bilgi ve detaylara, kayit@gau.edu.tr mail adresi ve 0(392) 650 20 00 – 1184 – 1205 - 1179 – 1185 numaralı telefondan ulaşabilecekleri belirtildi.

Doç. Dr. Terkan: “Kendilerini Alanında Geliştirmek İsteyen İletişimcileri, Doktora ve Yüksek Lisans Programlarımıza Bekliyoruz”  

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan, fakülteleri bünyesinde, Yüksek Lisansta Halkla İlişkiler ve Basın-Yayın alanında Tezli-Tezsiz ve Doktora programlarında ise, İletişim ve Medya Yönetimi altında eğitim verdiklerini belirtti. GAÜ İletişim fakültesi bünyesinde, Türkiye, Kıbrıs ve Dünya’nın dört bir yanından gelen öğrencileri ile uluslararası bir fakülte olduğunu ifade eden Terkan, Yüksek Lisans ve Doktora Programları ile ilgili şunları söyledi;

“Halkla İlişkiler yüksek lisans programımızda amaç stratejik iletişim yöneticileri yetiştirmek, alanlarında uzman dinamik düşünce sistemine hakim bireyleri iş yaşamına hazırlamaktır. Program halkla ilişkilerde araştırma tekniklerinden, etkili iletişim kurma becerilerine, yeni teknoloji sistemlerinden stratejik değişimle gelişim yönetimini içine alan, Girne Amerikan Üniversitesinin zengin akademik programlarından seçmeli derslerle oluşmakta ve geniş düşünce yapısına sahip, farklı sektörlerin ve uluslararası gündeme hakim yaklaşımlar gösteren iletişimciler yetiştirmektedir.

Basın – Yayın yüksek lisans programımızda birbiri ile ilişkili ve farklılık gösteren geniş kapsamlı dersler bulunmakta ve yine Girne Amerikan Üniversitesinin zengin akademik programlarından seçmeli derslerle oluşmaktadır. Amaç yeni medyanın toplumsal ilişkilerdeki güç ve rolünün anlaşılması ve toplumsal-siyasal sorunları ilişkilendirerek gazetecilik ve habercilikte eleştirel bir tartışmayı irdeleyebilecek akademik beceriye sahip bireyleri topluma kazandırmaktır.

İletişim ve Medya Yönetimi doktora programımız, Sosyal Bilimlerin disiplinler arası yapısı ile  uyumlu olarak, iletişim çalışmaları alanı altında farklı konuları ele alan bilimsel bir uzmanlaşmayı hedeflemekte ve bu hedefe uygun olarak iletişim ve medya ile ilgili olgulara tarihsel, toplumsal, kültürel, ekonomik, ideolojik ve siyasal açılardan yaklaşım göstermektedir. Programımızı takip eden adayların, iletişim ve medya çalışmaları altında disiplinler arası yapıyı gözeterek bilimsel çalışmalar yapması programımızın amacıdır.

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi, lisans öğrencilerini alana  yetiştirmek dışında, alanlarındaki gelişimlerine destek verdiği yüksek lisans-doktora öğrencileri ile bilimsel anlamda başarıyı yakalamış, geniş vizyona sahip bireyleri duyarlı ve tutarlı davranış şekilleri ile yaşama kazandırmayı  hedeflemiştir.

Amacımız, stratejik düşünce yapısına sahip, toplumsal, siyasal, sosyal, ekonomik olayları değerlendirebilen, sorun çözücü ve gelişimde yaratıcı bireyler topluma kazandırmak, alanda çalışan uzmanlara daha geniş bir bakış açısı kazandırmaktır.” dedi.

Doç. Dr. Terkan: “ Sertörde Gelişim Önemlidir”

“Sektörde gelişim önemlidir. Bunun için değişen yapıları gözlemlemek ve yeni dünyanın gerektirdiklerini yaşama geçirmek esastır. Bunun için stratejik yaklaşım ve doğru yönetim önem taşımaktadır. İletişim alanında her bölüm ayrı bir hassasiyet ve önem arz etmektedir. Günümüz dünyasında her kurumu ileri noktaya taşıyacak, stratejik yaklaşım bilinci ile hareket ederek yaratıcılıklarını ortaya koyarak +1 ile hedefe ulaşmak iletişimcilerimizin görevidir ve Girne Amerikan Üniversitesi İletişim fakültesi yüksek lisans-doktora programları ile bunu hedeflemektedir. Bireysel ve toplumsal olarak daha başarılı günlere imza atmak dileği ile.”
GAU American College GAU Research Marine GAU SEM GAU Marine GAU INTEB


İletişim