BİRÇOK ÜLKE EĞİTİM SEKTÖRÜNDEN MİLYARLARCA DOLAR GELİR ELDE ETMEKTEDİR

Tarih: 02/02/2018

KKTC turizmine katkı için, en büyük değerin eğitim turizminde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş, bir diğer değerin ise sağlık turizmi olduğunu vurguladı.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Turizm ve Konaklama Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş, özellikle ülkelerin eğitim turizminden milyarlaraca gelir elde ettiğini vurguladığı açıklamasında, ülkelerin bu konuya yoğunlaşması ve eğitim sektörünün gelişimi noktasında işbirliği içerisinde olarak, sektörü güçlendirmesi gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Yeşiltaş açıklamasının devamında ise şunlara değindi;

Prof. Dr. Yeşiltaş: “KKTC halkı Eğtim Turizminden Çok Kazançlı Çıkabilir”

“Özellikle ülkelerin turizm alanında farklı çekim kuvvetleri vardır. KKTC`ye baktığımızda, eldeki turizm açısından değerlendirilebilir çekiciliklerde iki temel unsurun ön plana çıktığını görüyoruz. Bunlardan birincisi eğitim turizmi. KKTC`de üniversite sayısı gün geçtikçe artmakta, tabi eğer gerçekten üniversiteler kaliteli düzeyde eğitim verebiliyorsa bu KKTC için çok büyük öneme sahip. Çünkü birçok ülkeye baktığımızda eğitim turizminden milyarlarca dolar gelir elde ettiğini görmekteyiz. Tabii KKTC’de bu anlamda sessiz sakin güvenli bir ada olarak birçok öğrenciyi buraya çekebilir. KKTC halkı da bu turizmden çok kazançlı çıkabilir. Tabii eğitim turizminin diğer sektörlerden farkı da şu; mesela yine adamızda casino turizmi dediğimiz bir olay da var. Ancak, elde edilen gelir sadece otelde kalmakta veya sadece belli bir kesimin geliri olmakta. Bu kazanç sadece otel sahipleri ve çalışanlar arasında paylaşılmakta. Ancak eğitim turizmi dediğimizde, öğrenciler hem üniversitelere para kazandırmakta; hem de ada içerisinde aktif olarak gezmektedirler. Bakkaldan ekmek almakta, restoranında yemeğini yemekte, sinemaya gitmekte vs. KKTC`de eğitim almaya gelen öğrencilerin ülke turizmine katacağı değer çok daha fazla olmaktadır. Yani diğer turizm çeşitlerine kıyasla ada halkına getirecekleri daha fazladır. Bu nedenle eğitim turizmine daha fazla önem verilmesi ve devletin üniversiteleri daha fazla desteklemesi gerekmekte ki; daha fazla öğrenci gelsin.

Prof. Dr. Yeşiltaş: “KKTC’de Eğitim Turizminin Ardından En Önemli Alan Sağlık Turizmidir”

“KKTC`nin turizmden elde edebileceği en önemli alanlardan bir diğeri de sağlık turizmi. Tabii sağlık turizminin çok çeşitli boyutları var. Termal turizm, medikal turizm, spa&wellness gibi. Özellikle KKTC`nin sağlık turizminden kazanabileceği en büyük alan medikal turizm ve devletin bu yönde yatırımlar yapması ve yatırım yapanları teşvik etmesi gerekiyor. Hastane yatırımlarının acil bir şekilde burada çoğaltılması gerekmekte. Medikal turizmin gelişmesinin en önemli faydalarından bir tanesi de, KKTC`deki tıp fakültelerine destek olması. Çünkü tıp fakültesindeki öğrencilerin ameliyat edilebilecek cerrahi alanlarda bir takım uygulamalar yapması lazım. Bunu öğrencilerin yetişip doktor olabilmesi için de hastaların gelmesi lazım. KKTC`deki nüfus belli, hasta oranı da belli. O zaman bu öğrencilerin nasıl yetişecek, o ameliyatları nasıl görecek. Eğitim ve medikal turizm alanları için yeteri kadar teşvik gösterildiğini düşünmüyorum. Çünkü daha fazla öğrencinin gelebilmesi için üniversitelerin mali kaynaklara ihtiyacı var. Bu mali kaynakların arttırılabilmesi için de belki öğrenci başına bir takım teşvikler verilebilir. Bu da üniversiteler için çok önemli bir kaynak olacaktır.”

Prof. Dr. Yeşiltaş: ” Turizm Sektörü Dünyada; Özellikle Petrol Endüstrisinden Sonra En Önemli Endüstrilerden Bir Tanesi”

“Turizm sektörü dünyada özellikle petrol endüstrisinden sonra en önemli endüstrilerden bir tanesi. Özellikle gelişmekte olan ülkeler ve gelişmiş ülkeler bile istihdama çözüm getireceğinden dolayı, turizm sektörünü desteklemektedirler. Çünkü istihdam yaratan bir sektördür” dedi.
Akreditasyonlar


İletişim