DELİCEIRMAK, “GAÜ’NÜN AMACI; EĞİTİMİN HEM ULAŞILIR, HEMDE MÜKEMMEL OLMASINI SAĞLAMAKTIR”

Tarih: 02/02/2018

Üniversitenin amacı, eğitimin aynı zamanda hem ulaşılır; hem de mükemmel olmasını mümkün kılmaktadır. Bu amacını Üniversite çalışmalarının ve kaynaklarının istisnai bir biçimde yönetilmesi, yenilikçi erişim sistemleri, öğrenci hizmetleri ve öğrenen merkezli, başarı odaklı ve teknolojiye uyumlu ilgili programlar yoluyla gerçekleştirmektedir.

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) kendini, Amerikan eğitim modelini uygulayarak yaşam boyu ulaşılır kılmaya ve bunları fırsatlarla dolu ve genç erişkin nüfus ile ilişkili kılmaya adamaktadır. GAÜ Meslek Yüksekokulu Müdürü, Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak, Meslek Yüksekokulu hakkında ve geleceğin mesleklerinin şekilendirilmesi hakkında açıklamada bulundu.

Doç. Dr. Deliceırmak açıklamasında, GAÜ’nün yeni mesleki ihtiyaçlar doğrultusunda, yeni bölümleri hızlı bir şekilde ortaya çıkarabildiğini belirterek, bunları; güncel ve uygun koşullarda sunduğunu dile getirdi.

GAÜ Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Feriha Dikmen Deliceırmak,  nitelikli erken iş gücünün yetiştirilmesindeki misyonu hatırlatırlatarak şöyle devam etti;

"Dünya standartlarını ve ülkemiz ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, öğrencilerimizi sektörünün ve toplumun ihtiyaçlarına uygun meslek elemanları olarak yetiştirmek amacıyla uygun öğrenme ortamlarını hazırladık. Öğrencilerimiz, iki yıllık ön lisans eğitimlerini; alanında uzman eğitim kadrosuyla teorik dersler yanı sıra, donanımlı laboratuvarımızda uygulamalı olarak, örgün/ikinci öğretim ve çift ana dal olanakları ile yapmaktadırlar. Programlarımız; Adalet Yüksek Okulu, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Endüstriyel Elektronik, Halkla İlişkiler, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Sosyal Medya Uzmanlığı, Yönetim Bilişim Sistemleri ve İşletme Yönetimi dallarını kapsamaktadır.

"Hız" her şeyi belirleyen ana unsur artık. "Hızlı dolaşım, hızlı taşımacılık, hızlı iletişim, hızlı bilgi" yaşamımızın bundan sonraki parolaları. Bir an önce bilgiye ulaşmalı, bir an önce bilgiyi kullanmalı ve hemen üretime dönüştürebilmeliyiz. En kısa zamanda yaşamın içerisinde yer almaya başlamalı, hızla kendimizi geliştirmeli, uzmanlaşmalı ve "varız, buradayız, hazırız" mesajını iletebilmeliyiz.

Girne Amerikan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu; sizleri, hızla bilgiye ulaştırmayı ve gerçek yaşama hazırlamayı amaçlıyor. Üniversite konsepti içerisinde, akademik bilgi ile mesleki eğitimi birlikte sunmak ve en kısa sürede en fazla verimi almak ana hedefimiz.

Yüksekokulumuz; bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yaşam kalitesinin bilincinde, kanıta dayalı uygulamaları esas alan, bireysel ve mesleki yeterlikleri gelişmiş, sorumluluklarının bilincinde ve etik kuralları davranışlarına yansıtmış teknikerleri yetiştirmeyi temel ilke edinmiştir. Üniversiteler; bilimsel faaliyetleri yanında, bulundukları yerleşim birimlerinin iktisadi, sosyal, siyasal ve kültürel yapılarını da etkileyen önemli bilimsel kuruluşlardır. Yüksek okulumuzun temel amacı, özellikle ülkemizin sanayi ve hizmet sektöründe çalışma olanağı bulacak, sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, donanımlı, bilgili, hevesli, araştırıcı, sorgulayıcı ve çağdaş eğitimi almış; bilgisayar ve bilgi teknolojileriyle donanmış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran, mesleki ve teknik" alanda meslek elemanı yetiştirmektir."
GAU American College GAU Research Marine GAU SEM GAU Marine GAU INTEB


İletişim