GAÜ MESLEK YÜKSEK OKULU; "HIZLI VE GÜVENLİ KARİYER İÇİN BURADAYIZ"

Tarih: 01/02/2018

Hızın bir diğer yönü; her bir alanda meydana gelen gelişmelere ayak uydurmak için, öğretim programında düzenlemeler yapma yeteneğidir. Bu sayede, GAÜ yeni ihtiyaçlar ve imkanlar ortaya çıktığında yeni programları zamanında sunabiliyor.

Gelecek 50 yılın ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen iş hacmi; bazı meslek gruplarında öncelikler sırasını etkilemekte, ünivrsitelerin ilgili programlarında, zamanı daha iyi kullanarak, hızla nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik bölümlerin önünün açılmasını sağlıyor.  

Girne Amerikan Üniversitesi, Meslek Yüksek Okulu da bir yazılı açıklama ile, nitelikli erken iş gücünün yetiştirilmesindeki misyonunu hatırlattı. Açıklama şöyle;

"Dünya standartlarını ve ülkemiz ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, öğrencilerimizi sektörünün ve toplumun ihtiyaçlarına uygun meslek elemanları olarak yetiştirmek amacıyla uygun öğrenme ortamlarını hazırladık. Öğrencilerimiz, iki yıllık ön lisans eğitimlerini; alanında uzman eğitim kadrosuyla teorik dersler yanı sıra, donanımlı laboratuvarımızda uygulamalı olarak, örgün/ikinci öğretim ve çift ana dal olanakları ile yapmaktadırlar. Programlarımız; Adalet Yüksek Okulu, Bankacılık ve Sigortacılık, Bilgisayar Programcılığı, Endüstriyel Elektronik, Halkla İlişkiler, Konaklama ve Turizm İşletmeciliği, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Pazarlama, Sosyal Medya Uzmanlığı, Yönetim Bilişim Sistemleri ve İşletme Yönetimi dallarını kapsamaktadır.

"Hız" her şeyi belirleyen ana unsur artık. "Hızlı dolaşım, hızlı taşımacılık, hızlı iletişim, hızlı bilgi" yaşamımızın bundan sonraki parolaları. Bir an önce bilgiye ulaşmalı, bir an önce bilgiyi kullanmalı ve hemen üretime dönüştürebilmeliyiz. En kısa zamanda yaşamın içerisinde yer almaya başlamalı, hızla kendimizi geliştirmeli, uzmanlaşmalı ve "varız, buradayız, hazırız" mesajını iletebilmeliyiz.

Girne Amerikan Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu; sizleri, hızla bilgiye ulaştırmayı ve gerçek yaşama hazırlamayı amaçlıyor. Üniversite konsepti içerisinde, akademik bilgi ile mesleki eğitimi birlikte sunmak ve en kısa sürede en fazla verimi almak ana hedefimiz.

Yüksekokulumuz; bilimsel, teknolojik ve sosyal gelişmeleri takip ederek, yaşam kalitesinin bilincinde, kanıta dayalı uygulamaları esas alan, bireysel ve mesleki yeterlikleri gelişmiş, sorumluluklarının bilincinde ve etik kuralları davranışlarına yansıtmış teknikerleri yetiştirmeyi temel ilke edinmiştir. Üniversiteler; bilimsel faaliyetleri yanında, bulundukları yerleşim birimlerinin iktisadi, sosyal, siyasal ve kültürel yapılarını da etkileyen önemli bilimsel kuruluşlardır. Yüksek okulumuzun temel amacı, özellikle ülkemizin sanayi ve hizmet sektöründe çalışma olanağı bulacak, sorumluluk duygusu ve etik değerlere sahip, donanımlı, bilgili, hevesli, araştırıcı, sorgulayıcı ve çağdaş eğitimi almış; bilgisayar ve bilgi teknolojileriyle donanmış, çalıştığı iş yerinde farklılık yaratabilen, verimliliği arttıran, mesleki ve teknik" alanda meslek elemanı yetiştirmektir."
Akreditasyonlar


İletişim