GAÜ İLETİŞİM FAKÜLTESİ, ÖĞRENCİLERİNİN; HAYATA +1 AYRICALIKLA ATILMASINI SAĞLIYOR

Tarih: 08/09/2017

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan, İletişim fakültesi olarak öğrencilere sundukları ayrıcalıklardan ve eğitim modellerinden bahsetti.

Terkan açıklamasında, GAÜ İletişim Fakültesi olarak teori ve pratiğin birlikte yürütüldüğü eğitim politikası uyguladıklarını belirterek, kadrolarının, alanında uzman; donanımlı ve üst düzey akademik yeterliliğe sahip  akademisyenlerden oluştuğunu ifade etti. Fakülteleri bünyesinde, Halkla İlişkiler, Radyo - TV ve Sinema, Basın Yayın ve Dijital Pazarlama ve Sosyal Medya Yönetimi bölümlerinin bulunduğunu belirten Terkan, bünyelerinde dünyanın dört bir tarafından akademisyen ve öğrencilerin bulunduğunu, tam anlamı ile uluslararası bir fakülte olarak eğitim verdiklerini vurguladı.

Doç. Dr. Terkan açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“Girne Amerikan Üniversitesi, uluslararası, modern ve daima değişimi hedefleyen bir üniversitedir. Ana kampüs Kıbrıs olmak üzere, İngiltere, ABD, Türkiye, Hong Kong, Moldova ve Sri Lanka gibi yurtdışı kampüsleri ve akademik alanlarıyla küreselleşmeyi,  disiplinler arası dayanışmayı, araştırmayı ve kendini yenilemeyi hedeflemiş klasik, teoriye dayalı üniversite anlayışını benimsemenin aksine dışa dönük ve uygulama merkezli bir eğitim anlayışıyla hareket etmektedir.

Gerçek bir iletişimci olmak demek; aynı zamanda eğitimli, bilgili, açık görüşlü, duyarlı ve tutarlı olmak demektir. Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesinin hedeflediği mezun öğrenci profili de bu yöndedir.

Amacımız, özgün düşünceye sahip, olayları çok iyi değerlendirebilen, sorun çözebilen, sorgulayan, yaratıcı gençler yetiştirmektir. Çağımızın en büyük kitle iletişim araçları olan internet, gazete, radyo ve televizyonu kuramsal ve uygulamalı derslerle anlama, çözümleme ve kullanma becerilerini kazanarak yurtiçi ve yurtdışı programlarla zenginleştirerek alanlarında uzman bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş ve bu yolda gerekli tüm adımları atmayı bir zorunluluk olarak görmekteyiz. Derlerin yanında, öğrencilere toplumsal farkındalık bilincini aşılama yönündü, dönem içinde sosyal sorumluluk projelerine de önem vermekteyiz.

GAÜ İletişim Fakültesi, öğrencilere sağladığı eğitimle ve sunduğu staj imkanlarıyla gelecek yaşamlarına +1 ile hayata atılmalarına yardımcı oluyor” dedi.
GAU American College GAU Dance Academy GAU Research Marine GAU SEM ELA Istanbul GAU Marine GAU INTEB


İletişim