GAÜ AKADEMİSYENİNDEN, TURİZM SEKTÖRÜNÜN KURUMSALLAŞMASI YÖNÜNDE AKADEMİK YAYIN

Tarih: 19/04/2017

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Turizm ve Konaklama Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yeşiltaş’ın, Gazi Üniversitesi Arş. Gör. Seval Kurt ile ortaklaşa hazırladıkları “Otel İşletmelerinde Kurumsallaşma Düzeyinin Stratejik Yönetim Araçlarının Kullanımı Üzerindeki Etkisi: Ankara Örneği” konusunda ki araştırması, turizm ve gastronomi alanında ki uluslararası “Journal of Tourisim and Gastronomy Studies” isimli akademik dergide yayımlandı.

Prof. Dr. Yeşiltaş, araştırması ile ilgili yaptığı açıklamasında, bu çalışmanın temel amacının turizm işletmelerinde kurumsallaşma düzeyi ile stratejik yönetim araçları kullanım sıklığı arasında bir ilişki olup olmadığını tespit etmek olduğunu söyledi.  

Yeşiltaş yayını ile ilgili açıklamasının devamında ise şunlara değindi;

“Hazırlamış olduğumuz bu araştırmamız, Ankara’da bulunan otel işletmelerinin büyüklüklerine (yıldız sayısı) göre stratejik yönetim araçları kullanımında ve kurumsallaşma düzeyinde farklılaşma olup olmadığını belirlemektir. Bu değişkenler arasındaki ilişki ile geliştirilen model kapsamında, Ankara’da faaliyet gösteren 109 otelin üst düzey yöneticilerinden anket yoluyla elde edilen veriler analiz edilmiştir. Sonuç olarak, turizm işletmelerinde kurumsallaşma düzeyi ve stratejik yönetim araçları kullanımı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Ek olarak, otel işletmelerinin büyüklüğüne göre Ankara’da faaliyet gösteren 2, 3, 4 ve 5 yıldızlı otellerin kurumsallaşma düzeyi ve stratejik yönetim araçları kullanımında farklılık olduğu tespit edilmiştir” dedi.

 

 
GAU American College GAU Dance Academy GAU Research Marine GAU SEM ELA Istanbul GAU Marine GAU INTEB


İletişim