KEŞFEDİLEN YENİ GEZEGENLER, DÜNYA'NIN "KUZENLERİ" OLURSA? "DÜNYA HUKUĞU" BUNA ...

Tarih: 09/03/2017

Bir teori; "yıldızların; yüzde 15 ila %25`i, Dünya benzeri gezegenlere ev sahipliği yapabilir gibi görünüyorlar. Ancak yaşamın ne kadar yaygın bir şey olduğu hakkında henüz bir fikrimiz yok. Sadece bu gezegenlerin, yıldızlarının etrafında yaşamın var olmasına uygun bir kuşakta yer aldığını biliyoruz. Ve bu onlarda yaşam olduğu anlamına gelmiyor. İkisi birbirinden tamamen farklı kavramlar” diyor.  Yeni "Dünyalar" peşinde olanlar için; Nihayet, muhtemel “Dünyalar” görünür hale geldi. Bu Dünya benzeri gezegenlerin,  gezegen oldukları bir bir onaylandıkça, bilim insanları da gelecek araştırmalar için, daha isabetli planları tartışmaya  başlayabildi.

YRD. DOÇ. DR. ALİ CENGİZ; "Devlet, hangi irtifaya kadar egemenlik hakkı düzenleyebilir. Bunu konuşmamız lazım."

GAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Cengiz`de kendi dalında planları tartışan akademik bir kişilik,  Aslında hukuğun; kişilerin ve devletin hak ve yükümlülükleri ile iştigal eden bir bilim olması sebebiyle, kişilerin yeryüzünde ve yeraltındaki fiili hakimiyet sahalarındaki denetimleri düzenlediğini hatırlatan Cengiz " Bu çerçevede, acaba devletin egemenliği nereye kadar yükselmektedir?  Hangi irtifaya kadar devlet egemenlik haklarını kullanabilir. Uzay boşluğu, devletin egemenlik sahasına dahil edilebilir mi? Eğer fiili hakimiyet kurulabilecek durumda ise,  yani atmosferin dışında da,  insanlık adına faaliyetler gerçekleştirilmeye başlandığında, `uzay hukuğunun` önemi artacaktır. `Hava ve Uzay Hukuku` alanında uzman yetiştiren çok az sayıda enstitü var. Bunlardan birisi;  Almanya Köln`de,  diğeri Hollanda`da,  bir diğeri de `Machel Üniversitesi`nde. Bunlar,  hukuk fakülteleri ile birlikte çalışan merkezler. Bunun dışında, uzay hukuğunun gelişimine katkı sağlayan NASA, bu platformda da doğal olarak çok etkili. Buna paralel olarak,  bazı Amerikan Üniversiteleri`nin ufak çapta çalışmaları var. Bu sebepler ile, biz de öğrencilerimizin bu alana ilgi duymasını bekliyoruz." dedi.

GAÜ HUKUK FAKÜLTESİ`NDE "HAVA VE UZAY HUKUĞU" DERSLERİNİN VERİLEBİLMESİ PLANLANIYOR

Girne Amerikan Üniversitesi`nin konu ile gerçekleştirmiş olduğu bir ön çalışma sonrası, görüşlerini açıklayan Yrd. Doç. Dr. Ali Cengiz; Hukuk Fakültesi bünyesinde, "Hava ve Uzay Hukuku" derslerinin planlanma aşamasında olduğunu belirtirken, bölümler var. "Örneğin; Sivil Havacılık Meslek Yüksekokulu`nda `hava hukuku` dersleri halen yapılıyor. Bir gün bu gezegenlere seyahat edilebilir düzeye gelinirse, hiç şüphesiz buna ilişkin hukuki düzenlemeye de  ihtiyaç duyulacaktır. Geçmişte, `Ay`ın statüsüne ilişkin Birleşmiş Milletler nezdinde kabul edilen uluslararası sözleşme gibi, başka sözleşmeler de ortaya çıkmış olacak. Türkiye de uzayda, uydusu bulunan nadir ülkeler arasında. Fakat; teknoloji bizzat üretilmiyor ve ithal edilmek suretiyle de, bu teknolojiye ulaşılmış olması sebebiyle, gerekli bilgi-birikim elde edilebilmiş değil. Bu konuda, ilerleme kaydedilebilmesi, hepimiz için bir temenni. İnterdisipliner bir yapıya sahip alanımızda eğer, GAÜ bünyesinde planlanan çalışmalar tamamlanabilirse, GAÜ olarak, bir insiyatif başlatmış olacağız." şeklinde konuştu.

 
GAU American College GAU Dance Academy GAU Research Marine GAU SEM ELA Istanbul GAU Marine GAU INTEB


İletişim