Explore > Campus Life > Buildings

Buildings

Teknopark

Girne Amerikan Üniversitesi’nde dokuz araştırma laboratuvarı, sekiz bilgisayar ve altı eğitim laboratuvarı, üniversitenin tekno kampüs altyapısını oluşturma programında en yeni teknolojik donanımı ile öğrencilere hizmet veriyor. Teknopark binasında özellikle mühendislik projelerine ilişkin tasarım geliştirme ve ar-ge çalışmalarına olanak sağlanmaktadır. Teknopark’ta planlanan ve ön çalışmaları tamamlanmış başlıca projeler ise; alternatif enerji üretme, küresel ısınma, doğal çevrenin korunması, iş hayatının ihtiyaçlarına yönelik projeler, teknoloji okuryazarlığını geliştirme, gençlerin teknolojiyi anlamaları ve geliştirmelerini sağlamanın yanı sıra içinde pleneteryumun da bulunduğu bir teknoloji müzesi kurmaktır.
Benim üniversitem girne amerikan üniversitesi

GAÜ Teknopark’ta bulunan laboratuvarlar;

PLC ve Mikroişlemci Laboratuvarı
Elektrik Makinaları Laboratuvarları
Elektronik Laboratuvarı
Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı
Mekatronik Laboratuvarı
CISCO Network Laboratuvarı
Fizik Laboratuvarı
Kimya Laboratuvarı
Ergonomi ve İş Etüdü Laboratuvarı
Yazılım Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı
Yazılım Geliştirme Laboratuvarı
Internet Teknolojileri Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarı
Alternatif Enerji Laboratuvarı
Haberleşme ve Mikrodalga Laboratuvarı

Spectrum

Üniversitemizin 1000 Kişilik kapasiteli uluslararası kongre merkezinde büyük ve önemli organizasyonlar, resitaller, tiyatrolar düzenlenmektedir. İçerisinde bulunan" starlight" kafe öğrencilerimiz ve personeller tarafından da kullanılabilmektedir.
GAU American College GAU Research Marine GAU SEM GAU Marine GAU INTEB


İletişim