2016-2017 Bahar Dönemi Kurum İçi Yatay Geçiş (Bölüm Değişiklği) Başvuruları

Tarih: 24/01/2017

2016-2017 Bahar Dönemi Kurumiçi Yatay Geçiş (Bölüm Değişikliği) Başvuruları

Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler başvuru dilekçesi ve Üniversitemize yerleştikleri yıla ait LYS/YGS puan tablosunu (sadece T.C. uyruklu öğrencilerden istenmektedir) kayit@gau.edu.tr adresine e-mail göndermeleri ya da Öğrenci İşleri Ofisi`nden bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular 06 Şubat 2017’ye kadar devam edecek olup, eksik veya geç başvurular dikkate alınmayacaktır.

 

Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıGAU American College GAU Research Marine GAU SEM GAU Marine GAU INTEB


İletişim