Bölüm Değişiklği Başvuruları

Tarih: 30/10/2016

06.06.2016

2016-2017 Güz Dönemi Kurumiçi Yatay Geçiş (Bölüm Değişikliği) Başvuruları

Başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler başvuru dilekçesi ve Üniversitemize yerleştikleri yıla ait LYS/YGS puan tablosunu (sadece T.C. uyruklu öğrencilerden istenmektedir) info@gau.edu.tr adresine e-mail göndermeleri ya da Öğrenci İşleri Ofisi`nden bizzat başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Başvurular 19 Ağustos 2016`e kadar devam edecek olup, eksik veya geç başvurular dikkate alınmayacaktır.

Öğrenci İşleri Daire BaşkanlığıGAU American College GAU Dance Academy GAU Research Marine GAU SEM ELA Istanbul GAU Marine GAU INTEB


İletişim