Akademik > Yüksek Okullar > Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu

Uygulamalı Sosyal Bilimler Yüksekokulu

 

 

Misyon :

Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksekokulu’nun misyonu, okulun gelişiminde ve eğitimin kalitesinde sürekliliği sağlamak ve Turizm Endüstrisinde farklılık yaratarak profesyonellik düzeyinde lider konuma erişmektir.

Amacımız;

Öğrenci sayısında yaşanan artışı sürdürebilmek, 2009 yılından başlayarak, ilk iki yıl % 10, üçüncü yıl % 15 ve dördüncü yıl da % 20 oranlarında bunu gerçekleştirebilmek,
Öğrencilerin, sektörün ve Dünya Turizm Örgütü (WTO) TedQual standardizasyonunun gereksinimlerini karşılayabilmek için sürekli güncel müfredat ve programlar geliştirmek,
Kalite güvence sistemi yardımıyla, eğitim kalitesinde sürekli gelişimi sağlamak; uluslararası standartlarda, gerekli materyal ve kaynakların da kullanımıyla, akademik pesonel yetiştirilmesine de yatırımda bulunmak,
Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksekokulu’nun mevcut imajını daha da iyileştirmek için; kurumlar, sektör temsilcileri ve özel sektör işletmeleri ile uluslararası ve yerel düzeyde yapılacak anlaşmalar yardımıyla, işbirliği içerisinde gelişim sağlamak,
Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksekokulu akademik kadrosunun 2011 yılına dek minimum üç, 2015 yılına dek ise onbeş adet makale yayımlamasını sağlamak,

Mevcut durum ve öneriler :

Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksekokulu, okulumuzun resmi adıdır ve bu okul, Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Eğitimi’nin kendine özgü varlığını temsil etmektedir.
Alman Wilhem Knapp Schule ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Alman öğrencilerin katılımı için ortak bir eğitim programı üzerinde çalışmalar halen sürdürülmektedir.
Sofra restoranlarının sahibi Hüseyin Özer’in katılımıyla, ünivesitemizin 25.nci yılı kutlamaları kapsamında bir seminer düzenlenmiştir.,
Girne Belediyesi ve Mimarlık Fakültesinin işbirliğinde “Girne’nin Gelişimi” konulu bir seminer düzenlenmiştir.
THM 411 kodlu dersin kapsamında öğrenciler “This is our Kyenia, where are we taking it / Bu Girne bizim, geleceği de” konulu bir konferansı başarıyla gerçekleştirmişlerdir.
Facebook sosyal iletişim ağında, Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksekokulu mezun öğrencileri için bir grup oluşturulmuştu ve yakında bu gruba katılım için üniversitemiz internet sayfasında bir link oluşturulacaktır.
KITOB, KITSAB, KITREB ve RESBIR ile “Kıbrısı Temiz Tutalım” kampanyası benzeri ortak projeler gerçekleştirilmiştir.
Okulumuzun Uluslararası Ağırlama Ödülü’ne “En iyi Ağırlama/Konaklama İşletmeciliği Programı” dalında adaylığı gerçekleşmiştir.
Öğencilerin stajlarının gerek iki, gerekse dört yıllık programlarda kredili bir ders olarak değerlendirilmesi için gerekli kriterleri barındıran resmi bir ölçütlendirme oluşturulmuş, standardizasyon sağlanmıştır.
Casin Yönetimi dersi, seçmeli olarak, Kıbrıs’ta ilk kez bir Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Programı müfredatına eklenmiştir.
Dünya Turizm Örgütü (WTO) TedQual raporu gereğince, bir kalite güvence sistemi takımının oluşumun teklifi.
İki yeni Turizm İşletmeciliği programının teklifi ve ilgili gereken müfredat çalışmalarını gerçekleştirilmesi.
Karmi kampüsü öğrencilerinin bir kısmını İngiltere Canterbury kampüsünü ziyaretinin teklifi.
Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksekokulu için geçerli bir araştırmaya dayalı, bağımsız bir pazarlama kampanyası oluşturulması teklifi.
Turizm Bakanlığı yetkilileriyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Turizm ve Konaklama faaliyetlerinin ve ülke imajının iyileştirilmesi teklifi.
Akademik kadroda yer alan her bir öğretim üyesinin doktora sahibi ya da en azından bir doktora programına Eylül 2010 tarihi itibariyle kayıtlı olması ve öğretim üyelerinin aynı zamanda sektörde çalışmış, tecrübe sahibi olmaları. Bu durum, öğrencilere 2009 yılında yapılan bir araştırma sonuçlarına dayanmaktadır.

Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksekokulu

Turizm ve Ağırlama dünyanın en büyük sektörlerinden biridir. Birçok ülkenin Gayri Safi Milli Hasılası’nın % 10’unu oluşturur. Ayrıca, önemli bir istihdam kaynağı ve tüm dünyada döviz girdisi yaratılmasını sağlamaktadır.

Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksekokulu, Dünya Turizm Örgütü’nün Turizm ve Ağırlama ile ilgili oluşturduğu ve uluslararası eğitim standartlarını belirlediği TedQual programına akredite olmanın haklı gururuna sahiptir. Ayrıca İngiltere merkezli Ağırlama Enstitüsü ve Genç Skal Kulübü üyesidir. Yüksekokulumuz, dinamik bir değişim göstererek bölüm statüsünden kurtulup, bir okula dönüşmüş, bu durum da eğitim ve öğretim açısından daha da önemli bir konuma ulaşmak açısından bir fırsat yaratmıştır.

Girne Amerikan Üniversitesi Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksekokulu sektör ile olağan bir ilişki içerisindedir. Mükemmel konumu itibariyle de, Turizm’de yaşanan tüm gelişmelerden haberdardır. Girne, on dokuzdan fazla sayıdaki oteli ve bölgenin sahip olduğu olağanüstü güzellikler nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni ziyaret eden turistlerin % 75’inden fazlası tarafından öncelikli tercih edilen bir bölgedir. Bu nedenle turizm öğrencileri, sadece Kuzey Kıbrıs’ta değil tüm dünyada Turizm ve Ağırlama konusunda olası en mükemmel konum ve şartlarda eğitim ve öğretim görmektedir.

Yüksekokul, Girne Belediyesi, Kuzey Kıbrıs Otelciler Birliği, Kuzey Kıbrıs Acenteciler Birliği, Jasmine Court Oteli, Savoy Oteli ve benzeri birçok kurum ile yakın ilişki ve işbirliği içerisindedir. Öyle ki, öğrencilerin staj dönemlerinde söz konusu işletmelerde çalışmalarına ek olarak, Kat Hizmetleri ve Yiyecek Üretimi gibi uygulama gerektiren dersler, adı geçen kurumlarda gerçekleştirilmektedir.

Yüksekokulu, Millenium Park binasında yer almaktadır. Bina, Uygulama Mutfağı, Fidelio Bilgisayar Laboratuarı ve Konferans Merkezi gibi gerekli altyapı ve kaynakları bünyesinde bulundurmakta ve eğitimi öğretim hayatları boyunca öğrencilere öğrendiklerini uygulama imkanını sunmaktadır. Camelot Beach Club, yüksekokulun özellikle bahar ve yaz aylarında, Restoran Yönetimi ve Sürdürülebilir Turizm gibi dersler kapsamında faydalandığı önemli bir diğer tesistir. Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde öğrenciler, gerçekleştirilen konferans ve seminerleri takip edebilmekte, hatta kendi Seminer dersleri kapsamında her yıl yeni bir konferans düzenlemektedirler.

Yüksekokulumuz, öğrencilerden ve sektörden gelen talepleri de gözeterek, müfredatında yer alan dersleri, gerektiğinde güncellemektedir. Bu doğrultuda, Casino Hizmetleri Yönetimi, Yat ve Marina Yönetimi ve Havaalanı Yönetimi gibi dersler seçmeli ders olarak müfredata eklenmiştir. Yüksekokulumuz bünyesinde Gastronomi ve Çıraklık/Stajyerlik adları altında iki yeni programın da açılması gündemdedir. Yüksekokulumuzda; yaş, cinsiyet ve etnik köken farklılığı gözetilmemekte, bu nedenle de 45 farklı milletten öğrenciyi bünyesinde barındırabilmektedir.

Öğretim kadromuz, sahip oldukları akademik özelliklere ek olarak, sektörel beceri ve tecrübeye sahiptir.

Mezun öğrencilerimiz, sahip oldukları teorik ve uygulamaya dayalı bilgilerin yardımıyla, sektörde rahatlıkla iş sahibi olmakta ve bu durum Turizm ve Konaklama İşletmeciliği Yüksekokulunu özel kılmaktadır. Bu nedenle, eğer insanlarla çalışmaktan ve heyecanlı bir sektörde yer almak istiyorsanız, Turizm ve Konaklama alanı sizin için, Girne Amerikan Üniversitesi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, kesinlikle doğru bir seçim olacaktır.

 

University life is probably one of the most exciting experiences in one’s life; but to study Tourism & Hospitality is even more rewarding as today this is the largest industry in the world and further more one with the most international job prospects.

 

Girne American University, Tourism & Hospitality School prepares our students to be tomorrow’s leaders in industry, but with the ethics, values and respect required to work with international cultures and business styles.  Our students are trained on-site labs, taught the theoretical lectures in the highest technology class rooms and put to the test in the Girne region tourism sector.

 

Students have the opportunity to carry out internships in North Cyprus, Europe, America and East Asia.

 

The tourism school has a background with over 25 years experience, which has a very strong foundation and a future that has been clearly set out with the vision of the School team, Accrediting Bodies such as UNWTO and EURHODIP, the Tourism Sector and most importantly you the Students.

 

I am certain learning in the School of Tourism Hospitality, at Girne American University will be as valuable to you, as Tourism is for the beautiful island of Cyprus.
1. Yarıyıl
2. Yarıyıl
3. Yarıyıl
4. Yarıyıl
5. Yarıyıl
6. Yarıyıl
7. Yarıyıl
8. Yarıyıl
Seçmeli Dersler

KOD
DERSİN ADI
T
U
K

IHM101
Tourism & Hospitality Maths
3
0
3

IHM103
Intro to Business Management
3
0
3

IHM105
Intro to Hospitality
3
0
3

IHM107
Devl. of Reading Skills
3
0
3

IHM109
Intro to Computer
3
0
3

NH001
National History I
2
0
Kredisiz


KOD
DERSİN ADI
T
U
K

IHM102
Statistics for Tourism
3
0
3

IHM104
Computer Applications
3
0
3

IHM106
The Business of Tourism
3
0
3

IHM108
HACCP & TQM Applications in Tourism
3
0
3

IHM110
Writing Skills in Tourism
3
0
3

NH002
National History II
2
0
Kredisiz


KOD
DERSİN ADI
T
U
K

IHM201
Front Office Management
3
0
4

IHM203
Travel Agency Operations
3
0
3

IHM205
Housekeeping Operations
3
3
4

IHM207
Intro to Economics 1
3
0
3

IHM209
Business Accounting
3
0
3

TURK001
Turkish I
2
0
Kredisiz


KOD
DERSİN ADI
T
U
K

IHM202
Tourism & Hospitality Accounting
3
0
3

IHM204
Front Office Reservation Applications
3
3
4

IHM206
Food & Beverage Service
3
3
4

IHM208
Nutrition & Sanitation
3
0
3

IHM210
Tourism Economics
3
0
3

TURK002
Turkish II
2
0
Kredisiz


KOD
DERSİN ADI
T
U
K

IHM301
Tourism Marketing & Sales
3
0
3

IHM303
Ala Carte Culinary Practice 1
3
3
3

IHM305
Human Resources in Hospitality
3
0
3

IHM307
Hospitality Finance
3
0
3

IHM309
Hospitality Law
3
0
3


KOD
DERSİN ADI
T
U
K

IHM302
Beverage Culture& Restaurant Management
3
3
4

IHM304
Marketing Research in Hospitality
3
0
3

IHM306
International Hotel Management
3
3
3

IHM308
Culinary Practices 2
3
3
4

-
Elective
3
0
3


KOD
DERSİN ADI
T
U
K

IHM401
Tourism Policy Planning
3
0
3

IHM403
International Business Management
3
3
3

IHM405
Revenue Management
3
0
3

IHM407
Hotel Operations Management
3
0
3

-
Elective
3
0
3


KOD
DERSİN ADI
T
U
K

IHM402
International Catering Management
3
0
3

IHM404
EU Applications in Tourism
3
0
3

IHM406
Purchasing & Cost Control Analysis
3
3
3

IHM408
International Resort Development
3
3
3

IHM410
IHM Graduation Seminar
3
3
4


KOD
DERSİN ADI
T
U
K

IHM423
Hospitality Language Terminology
3
0
3

IHM424
UluE-tourism Applications
3
0
3

IHM425
Hospitality Ethics
3
0
3

IHM426
Hospitality Facilities Management & Design
3
0
3

IHM427
Fundamentals of Destination Management and Marketing
3
0
3

IHM428
Convention Management & Service
3
0
3


Ders İçerikleri
1- IHM 101 Tourism & Hospitality Maths:
This is a comprehensive hospitality mathematics course, designed to provide students with the essential numeric skills required for Hospitality and Tourism management. The course content includes percentages, menu pricing, yield and price factors, profit and loss statements, algebra, simple and compound interest, hospitality and tourism statistics, and weight/volume conversions between the Imperial and Metric systems.

Ders Kitabı:
• Mathamatics for Economics and Business, Ian Jaques, Prentice Hall (1999)
Yardımcı Ders Kitapları:
• Calculations for the Hotel & Catering Industry, Gordon Gee, Hodder (1989)

2- IHM 103 Intro to Business Management:
This course is designed to introduce the environment & historical setting of business; the organisational evaluation of business enterprise, both structural & legal; differentiation of business functions and the rationalisation of business operations. Students often assume the role of a manager is no different than that of a traditional “boss”—someone who hires/fires, doles out raises/promotions, and tells employees what to do. Management takes students beyond these preconceived notions by exposing them to the full spectrum of management practices and concepts that will help them succeed as managers in today’s business world.

Ders Kitabı:
• Robbins: Fundamentals of Management/ MyManagementLab Pack, 7/E
Stephen P. Robbins, San Diego State University, David A. De Cenzo,2011
Yardımcı Ders Kitapları
• Web Resources

3- IHM 105 Introduction to Hospitality:
This course takes a management perspective in introducing students to the organization and structure of hotels, restaurants, clubs, cruise ships, and casino hotels. There are chapters on business ethics, franchising, management contracts, and areas of management responsibility such as human resources, marketing and sales, and advertising.

Ders Kitabı:
• Hospitality Management 4th Edition, John Walker, 2010
Yardımcı Ders Kitapları:
• Web Resources

4- IHM 107 Development of Reading Skills
This course will teach you how to communicate more effectively in Business English in all four skills: reading, writing, speaking and listening. You will also improve your grammatical accuracy and expand your vocabulary.

Ders Kitabı:
• College Reading and Study Skills: International Edition, 11/E
Kathleen T. McWhorter, Niagara County Community College,2010

5-IHM 109 Intro to Computer:
This course is intended as a first computer course and it is not assumed that the student has back ground knowledge on the subject and it focuses on theoretical issues during the first period, followed by application and hands on skills.

Ders Kitabı:
• Introduction to Computer, McGraw-Hill Technology Education, 6th Edition, Peter Norton, 2006
Yardımcı Ders Kitapları
• Web Resources

6-IHM 102 Statistics for Tourism:
This course is especially designed for tourism students. Statistical ideas and their relevance in practical life; preparing data for statistical analysis. Elementary probability, random variables, frequency distributions and sampling. Logic of statistical references; descriptive statistics, estimation and significance tests.

Ders Kitabı:
• Elementary Statistics, Mario Triola, Pearson/Addison-Wesley, , 2010.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Elementary Statistics, , Allan G. Bluman, 2nd Edition, 2000.

7-IHM 104 Computer Applications in Tourism:
The course provides review concepts of computing and information Technology (IT) including a review for the hardware, software and other parts of any computer system. The impact would be mainly focused on accomplishing a number of tasks in a number of ways in different office programs to dominate on presentation software and spreadsheet applications.

Ders Kitabı:
• Excel,2003.VolumeII:Advanced ConceptsinExcel,5/E, Karen J. Jolly, Portland Community College

8-IHM 106 The Business of Tourism:
This course the relevance and importance of tourism economics in best tourism destinations and from a global perspective. Topics include demand and forecasting, supply, transport, taxation and infrastructure, evaluation and application for policy making, the role of travel and tourism intermediaries, and pricing principles..

Ders Kitabı:
• Tourism 4th Edition:Principles & Practice, 4/E,2010 Chris Cooper, Oxford Brookes University
Yardımcı Ders Kitapları:
• Web resources

9- IHM 108 HACCP&TQM Applications in Tourism:
This course teaches the basics of food safety using the HACCP system, presenting the core knowledge, skills, and abilities that retail food service employees need to prevent accidental or deliberate food contamination. This course covers HACCP’s standard operating procedures and seven principles work together.

Ders Kitabı:
• HACCP FOOD SAFETY EMPLOYEE PROGRAM, John Wiley & Sons, Tara Paster, 2007.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Web Resources

10-IHM 110 English Writing Skills:
This course is designed to increase academic writing skills. It explains paragraph structure and essay structure. It shows how to obtain unity, coherance and meaning by using words and phrases logically. It uses both theory and practice to help the students have confidence when constructing their writing projects.

Ders Kitabı:
• Writing with style International Edition, 13/E John R Trimble (2000)

11- IHM 201 Front Office Management:
This course presents a systematic approach to front office procedures by detailing the flow of business through a hotel, from the reservations process to check-out and account settlement. The course also examines the various elements of effective front office management, paying particular attention to the planning and evaluation of front office operations and to human resources management. Front office procedures and management are placed within the context of the overall operation of a hotel.

Ders Kitabı:
• Check In- Ckeck Out , B Braham, Cheltenham, Stanley Thornes, 2009.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Hotel Front Office Management, A.J. Bardı, New York: John Wiley & Sons Inc, 1996.

12- IHM 203 Travel Agency Operations:
This course is designed as a course text for students of ABTAC - the ABTA Travel Agent's Certificate of Competence, as well as providing the underpinning knowledge needed for Travel Services NVQ levels 1, 2, and 3. It is also useful reading for GNVQ leisure and tourism, and HNC/D and degree travel courses.

Ders Kitabı:
• Manual of Travel Agency Practice, Gwenda Syratt, (1999)
Yardımcı Ders Kitapları:
• Brochures & Web Resources

13- IHM 205 Housekeeping Operations
This course is designed to provide students with the principles of housekeeping management as they apply specifically to the hospitality industry and to teach HACCP hygiene principles.

Ders Kitabı:
• Professional Management of Housekeeping Operations, Thomas J.A. Jones, Wıley (2007)

14-IHM 207 Intro to Economics:
This course serves as an introduction to micro-economics: economics of the firm, resource allocation and prices; output and costs; market structures equilibrium and welfare economics.

Ders Kitabı:
• Giavazzi & Blanchard: Macroeconomics a European perspective
Olivier Blanchard, MIT Francesco Giavazzi, Bocconi University, Milan Italy,2010
Yardımcı Ders Kitapları:
• Web resources

15- IHM 209 Business Accounting:
This course is designed to develop the knowledge of the tourism students about accounting and bookkeeping, accounting statements, the balance sheet equation, effects of transactions on the accounting equation, mechanics of double-entry accounting, the general journal, posting of transactions, trial balance, adjusting entries and preparing statements, financial analysis using accounting data to control and evaluate monetary results of business activities.

Ders Kitabı:
• Accounting for Non-Accounting Students, 8/E John R. Dyson

16-IHM 202 Tourism and Hospitality Accounting
This course focuses on clear and detailed coverage of accounting principles and procedures geared to the hospitality environment of the new millennium. It provides current and future hospitality managers with the skills needed to face future industry challenges.

Ders Kitabı
• Accounting for Hospitality Industry, Elisa S. Moncarz, Florida International University, Nestor de J. Portocarrero, 2006.

17- IHM 204 Front Office Reservation Application
This course introduces Fidelio OPERA module to students which is the most widely used front office programme in the hospitality industry. In order to gain more cmpetitive skills, students should understand how to make resevation, how to keep records, learn cashiering functions and other in house operations.

Ders Kitabı:
• Fidelio Front Office Manual (Protel)

18- IHM 206 Food & Beverage Service
This course provides students with practical skills and knowledge for effective management of food service operations. It presents basic service principles while emphasizing the importance of meeting and, whenever possible, exceeding the expectations of guests.

Ders Kitabı:
• Food & Beverage Service Management: Restaurant Management Lillicrap & Cousins, 5th Edition, 2006.

19- IHM 208 Nutrition & Sanitation
This course begins by presenting basic food safety and food defense standard operating procedures, and explaining why they are so important. Next, it covers all elements of creating and using an effective HACCP plan, including: conducting hazard analyses, determining critical control points, establishing critical limits monitoring procedures, and corrective actions; verifying that the system works, and keeping records.

Ders Kitabı:
• Nutrition & Sanitation NRAAF Tourism Series, 2010
Yardımcı Ders Kitapları:
• Web Resources

20- IHM 210 Tourism Economics
This course provides a comprehensive, in-depth study of the business tourism market worldwide, an analysis of the relevant theoretical issues and a detailed investigation of the practice of managing and organising facilities for the business travel and tourism market. Both theoretical and practical issues are illustrated by extensive case-studies and end-of-chapter discussion questions allow students to test their knowledge and understanding.

Ders Kitabı:
• Business Travel: Conferences, Incentive Travel, Exhibitions, Corporate Hospitality and CorporateTravel Rob Davidson, 2003
Yardımcı Kitap :
• Web Resources

21- IHM 301 Tourism Marketing & Sales
This course is designed to help students understand the complexities of the relationship between marketers & customers, & to help them develop an understanding of how firms manage their relationship with customers. It tackles that task in three stages. In the first stage, an understanding of the nature of customers are developed. In the second stage, the marketing tools are explained that the marketer has at his/her disposal in order to manage the relationship with the consumers. In the third stage, the broader environment is explained within which the marketer operates.

Ders Kitabı:
• Kotler, P., Bowen, J.T., Makens, J.C. Marketing for Hospitality and Tourism, Fourth Edition, Pearson International Edition, 2006.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Marketing for Tourism, Les Lumsdon, Case Study Assignments (2000)
• Tourism Marketing, Quality & Management Perspectives, Eric Law (2001)

22-IHM 303 Ala Carte Culinary Practices 1
This course is designed to provide the necessary knowledge, skills, and attitudes required to lead, supervise and manage foodservice workers. Students will learn both theory and practice of grill and bistro cooking, menu planning and costing, and principles of building menus, international cuisine, understanding and planning recipe structure, and the study of culinary terms.

Ders Kitabı:
• The World of Culinary Supervision, Training, and Management, Fourth Edition (2010)
Yardımcı Ders Kitapları:
• Web Resources

23-IHM 305 Human Resouces in Hospitality
This course presents a systematic approach to human resources management in the hospitality industry. Students will analyze contemporary issues and practices, as well as employment laws that have an impact on the way people are managed.
Ders Kitabı:
• Human Resource Management in the Hospitality Industry: A Practitioner's Perspective, Dana V. Tesone, Ph.D., University of Central Florida, Rosen School.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Web Resources

24-IHM307 Hospitality Finance:
This course is designed to cover revenue management and its financial applications of the hospitality industry. It aims to teach the basic principles of both financial and management accounting as well as how to prepare monthly and annually financial budgets in hospitality operations. Class participants will develop the ability to interpret financial statements and construct cash forecasts, pro-forma financial statements and business plans. In addition, students will become aware of the problems that arise in determining the cost of any product or service and they will develop skills in capturing the relevant costs and revenues for decision-taking purposes in hospitality operations.

Ders Kitabı:
• Financial Management for the Hospitality Industry: Principles and Practices for the Real World, 2009
Yardımcı Ders Kitapları:
• Web Resources

25- IHM309 Hospitality Law
The course reviews all facets of the tourism industry regulations as they pertain to such areas as: tourism organization, investment and operations, the travel trade and the tourist. This course has an international perspective but a local emphasis.

DersKitabı:
• CheriA.Young,Craig C. Lundberg, 2010.

Yardımcı Ders Kitapları:
• Case Studies
• Managing Sustainable Tourism: Alegacy for the future, David L. Edgell, Business Economics, Haworth Press (2006)World Tourism Organization

26- IHM 302 Beverage Culture& Restaurant Management
The first part of this course introduces students the history, science and varieties of alcoholic beverages which are essential for today’s hospitality manager. It is designed to teach wine by the grape, beers by the type of yeast used in fermentation, and spirits by breaking them into two categories (aged or non-aged and fruit or grain-based). The second part of this course is dealt with important issues of restaurant managers which includes how the business is planed and implemented and operated and how to overcome on-going challanges that are confronted in the restaurant business.

Ders Kitabı:
• Hospitality Manager's Guide to Wines, Beers, and Spirits, 2/E, Albert Schmid, 2010
• Restaurants Operations Management: Principles and Practices, Ninemeier, J.D., Hayes, D.K., Pearson Prentice Hall, 2006.

27-IHM 304 Marketing Research in Hospitality
This course is designed to teach the scientific method & techniques used for the systematic gathering, recording & analysing data about problems related to marketing services, leisure and tourism industries.

Ders Kitabı:
• Research Methods for Leisure and Tourism: A Practical Guide, 3/E
A.J. Veal, 2010
Yardımcı Ders Kitapları
• Web Resources

28- IHM306 International Hotel Management
This course provides the background every hospitality student will need in today’s rapidly changing global marketplace. It introduces students to issues involved in planning, developing, marketing, and managing hotels in the international arena. It also gives students a solid foundation for understanding and managing cultural diversity in the workplace, and underscores the importance of protocol in international interactions.

Ders Kitabı:
• International Hotel Management, Jane Hammon, Wiley (2000)

29- IHM 308Culinary Practices 2 Pastry & Dessert Practices
This course is designed to teach students how to prepare pastry and dessert items that are served on a menu. This includes a range of items from breads to croissants, tarts and cakes. Students learn the art of presentation and assist in special displays that are prepared on a regular basis.

Ders Kitabı:
• Chef Manager,The,2/E Michael Baskette, CEC, CCE, AAC, The American Culinary Federation, 2010
Yardımcı Ders Kitapları:
• Planning and Control for Food & Beverage Operations, Jack D, Ninemeier, 2nd Edition, Educational Institute

30-ELECTIVE

31- IHM 401 Tourism Policy Planning
This course provides a comprehensive, in-depth study of the business tourism market worldwide, an analysis of the relevant theoretical issues and a detailed investigation of the practice of managing and organising facilities for the business travel and tourism market.
Ders Kitabı:
• Incentive Travel, Exhibitions, Corporate Hospitality and Corporate Travel
Rob Davidson, Visiting Lecturer in Tourism, University of Chambery, Montpelier and Lille and formerly education and Training Manager at the British Tourism Authority, Beulah Cope, University of the West of England,2003.
Yardımcı Ders Kitapları:
• The Tourism System, Alastair M, Morrison, Kendal Hunt (2002)

32-IHM 403 International Business Management
This engaging course offers a comprehensive introduction to the global environment that businesses operate in today. It addresses the key issues and institutions within economic, political and legal frameworks, as well as the impacts of social, cultural, technological and environmental developments.

Ders Kitabı:
• The International Business Environment: Challenges and Changes, 2/Ian Brooks, 2011

33-IHM 405 Revenue Management
This course is designed to understand revenue management’s key concepts and the selective application of its most effective strategies and tactics which have become the most critical issues for most of the hospitality operations.

Ders Kitabı:
• Revenue Manaegement: Maximizing Revenue in Hospitality Operations, Forgacs, F., Ryerson University, 2009.

34- IHM 407 Hotel Operations Management
This course is designed to provide the students with a general understanding of the dynamics of the lodging industry, and specifically the operations and management of today’s modern hotels and dynamic tourism industry.
• International Hotels: Development and Management Gee, Singh & American Hotel & Lodging Educational Institute, Prentice Hall (AHLEI),2013.

35- ELECTIVE

36- IHM 402 International Catering Management
This course explores the management side of professional foodservice from a practitioner’s point of view and covers management theory and practices, as well as the quality management movement.

Ders Kitabı:
• ChefManager,The,2/E, Michael Baskette, CEC, CCE, AAC, The American Culinary Federation,2007.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Web Resources

37- IHM404 EU Applications in Tourism
This course is designed to explore EU laws in hospitality in various destinations in the hospitality industry.

Ders Kitabı:
• Tourism and transition: governance, transformation, and development, Hall, D.R., CABI Publishing, 2004.

38- Purchasing & Cost Control Analysis
This course introduces the student to the methodologies and tools used to control costs and purchase supplies. This course helps the student value the purchasing, planning, and control processes in the food and beverage industry. Primary focus is on supplier selection, planning, andcontrolling costs, with an introduction to the study of sustainable products and approaches. Topicsinclude planning and controlling costs using budgeting techniques, standard costing, standardizedrecipes, performance measurements, and food, beverage, and labor cost controls.

Ders Kitabı:
• ManageFirst: Controlling FoodService Costs with Answer Sheet, National Restaurant Association, Prentice Hall, 2013.
• Purchasing: A Guide for Hospitality Professionals, Hayes & Ninemeier, Prentice Hall.

39- IHM408 International Resort Management
The course explores the key factors and dynamic processes that influence tourist behaviour at both the aggregate tourism market and the individual tourist levels. An understand of tourist behaviour is used as the basis for marketing experiential products, of which tourism is a prime example.

Ders Kitabı:
• The Business of Resort Management, Murphy, P., Elseiver, 2008.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Web Resources

40- IHM410 Graduation Seminar
This course is a graduation project of IHM students.This course looks first-hand at hospitality management and explores where managers work, what they do and the real differences they can make.

Ders Kitabı:
• Hospitality Management Case Manual: Developing Competencies in Critical Thinking, Cheri A.Young, Craig C. Lundberg, 2011.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Web Resources

Elective Courses

IHM 421 Event & Banqueting Management

This course is designed to provide the principles of event and banqueting management. The student will learn how to formulate event tourism strategies for destinations. The planning of the Meetings, Expositions, Events, Conventionsand Banqueting will be the focus of study. Specific topics will include event studies, bid preparation, public and corporate sponsorship, negotiations, and volunteer staff management.
Ders Kitabı:
• Meetings, Expositions, Events & Conventions: An Introduction to the Industry: International Edition, 3/EGeorge G. Fenich, Ph.D., Hotel, Restaurant and Tourism Administration,2011.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Case studies

IHM 423 Hospitality Language Terminology
This course especially designed for the students in order to teach them hospitality language terminologies during 13 weeks. The special vocabulary requirements of the sector will be dealt and service related terminology and hospitality related examples will be used to enhanced students’ understanding and communication skills in the hospitality.
Ders Kitabı:
• Tourism Language Terminology, (2009) Pearson Education.

IHM 424 E-tourism Applications
This course provides instructors with a tool to integrate the Internet into current travel courses. It gives a fun, easy-to-learn method of mastering the Internet by introducing the “NAVIGATE” method, a specific set of instructions that shows how travel professionals can use the Internet to their advantage. This course emphasizes the rapid evolution of both the travel and technology industries, and guides the student in the processes needed to stay on top of these changes.
Ders Kitabı:
• Navigate the Net: A Comprehensive Learning Experience for Travel Professionals,
• Shelly M. Houser, CTC, Travel Career Options,2003.
Yardımcı Ders Kitapları:
• Web Resources

IHM 425 Hospitality Ethics
This course provides basic information to students to distinguish right from wrong in the workplace based on moral values. It presents ethical issues in housekeeping, purchasing, marketing, front office, F&B, clubs, cruiselines, and entertainment, event, and meeting management, among others. Issues in financial management, diversity, and research are also explored.
Ders Kitabı:
• Ethics in the Hospitality and Tourism Industry, Lieberman, K. And Nissen,B.,AHLEI Publications, 2008.

IHM 426 Hospitality Facilities Management & Design
This course is designed to teach students how to keep every area of hotel property running smoothly. It follows a systems approach to hospitality facilities issues, while also providing a summary based on functional spaces within a property.
Ders Kitabı:
• Hospitality Facilities Management and Design, Stipanuk, D.M., AHLEI Publications, 2006.

IHM 427 Fundamentals of Destination Management and Marketing
This course is designed to give comprehensive guide to students in destinations managemet organizations which depend on interwined relationships involving hosts and guests, and suppliers and consumers, as well as complex network of residents, government officials, and employees.
Ders Kitabı
• Fundamentals of Destination Management and Marketing, Harrill, R., AHLEI Publications, 2005.
GAU American College GAU Research Marine GAU SEM GAU Marine GAU INTEB


İletişim